Onderzoeksprojecten


 • ALUWELD : Innovatief lassen van aluminiumlegeringen

  Het doel van dit project, die ook bekend staat als het "ALUWELD"-project, is het opbouwen van kennis over twee innovatieve en veelbelovende lasprocessen: Friction Stir Welding (FSW) en Hybride Laser Lassen (HLW).

  Startdatum: 01-01-2004
  Einddatum: 01-01-2006
 • ARCLASER: Hybride laserlassen

  CEWAC (het Waals onderzoekscentrum voor assemblage en materiaalcontrole) en het BIL hebben tussen juli 2009 en december 2011 een collectief onderzoeksproject uitgevoerd: ARCLASER. Dit project, gefinancierd door de Waalse regio, bestond uit het bestuderen van de hybride laserlastechniek. Het project eeft tot doel om in bedrijven de invoering en ontwikkeling van de moderne lastechniek van het hybride laserlassen toegepast op diverse metalen te stimuleren.

  Startdatum: 07-01-2009
  Einddatum: 31-12-2011
 • HYLAS : Hybride laserlassen van staal

  De zeer innovatieve hybride laserlastechniek (HLW) werd toegepast en geoptimaliseerd op 11 verschillende staalsoorten: 3 C-Mn stalen, 4 hogesterktestalen en 4 roestvaste stalen. Een dikterange van 1,4 tot 12 mm werd hierbij bestreken. De aandacht ging vooral uit naar de toegevoegde waarde die HLW kan bieden ten aanzien van het klassiek laserlassen. 

  Startdatum: 01-01-2006
  Einddatum: 01-01-2008
 • INNOJOIN: Verbinden van ongelijksoortige materialen in plaatvorm

  Het INNOJOIN project geeft inzicht in nieuwe moderne verbindingstechnologieën voor het verbinden van ongelijksoortige materialen in plaatvorm en stelt bedrijven in staat om de geschikte verbindingstechnologie voor hun product te identificeren. Tijdens het project werden ook een aantal representatieve cases uitgewerkt, op basis van de inbreng van de deelnemende bedrijven.

  Startdatum: 01-03-2014
  Einddatum: 30-06-2016
 • LightBEE : Development of Lightweight Battery Carriers for EV Energy Units

  Het doel van het onderzoeksproject "LightBEE" is de ontwikkeling van een reeks nieuwe batterijcomponenten voor de transportindustrie met een hoge toegevoegde waarde, gebruikmakend van innovatieve verbindingstechnologieën. Daarom zal systematische en betrouwbare kennis worden gegenereerd over de toepasbaarheid van veelbelovende nieuwe verbindingsprocessen voor de fabricage van batterijmodules, dragers en subcomponenten. De geoptimaliseerde batterijcomponenten moeten lichter zijn, betere veiligheidseigenschappen hebben en goedkoper en milieuvriendelijker worden geproduceerd.

  Startdatum: 01-05-2020
  Einddatum: 30-11-2022
 • Steel S4EV: Steel solutions for Safe and Smart Structures of Electric Vehicles

  STAAL S4 EV is gericht op het gebruik van hoogsterkte staalsoorten voor nieuwe elektrische voertuigen; lichte voertuigen met drie of vier wielen die voldoen aan de regelgeving inzake crashbestendigheid en aan de meer restrictieve Euro NCAP eisen. Ontwerp van lasverbindingen en onderzoek naar lasmethodologieën zullen uitgevoerd worden om de laseigenschappen te handhaven en om de robuustheid en de lange termijn duurzaamheid te verzekeren. Een kosten-efficiënte productie met lage investering zal bestudeerd worden, door een modulair en flexibel structureel ontwerp: een complex 3D frame van gelaste buizen, gebogen met een hoge nauwkeurigheid met behulp van geprogrammeerd lasersnijden zal de productie van verschillende voertuigonderdelen mogelijk maken met dezelfde tooling.

  Startdatum: 01-09-2018
  Einddatum: 01-09-2021