Onderzoeksprojecten


 • ALUWELD : Innovatief lassen van aluminiumlegeringen

  Het doel van dit project, die ook bekend staat als het "ALUWELD"-project, is het opbouwen van kennis over twee innovatieve en veelbelovende lasprocessen: Friction Stir Welding (FSW) en Hybride Laser Lassen (HLW).

  Startdatum: 01-01-2004
  Einddatum: 01-01-2006
 • CASSTIR: Innovatief verbinden van kritische aluminiumstructuren met de friction stir welding techniek

  Begin 2010 liep het project CASSTIR (volledige titel: 'Innovatief verbinden van kritische aluminiumstructuren met de friction stir welding techniek') ten einde. Dit project werd gesubsidieerd door het Federaal Wetenschapsbeleid, binnen het 'Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden'.

  Startdatum: 01-12-2006
  Einddatum: 30-11-2009
 • INNOJOIN: Verbinden van ongelijksoortige materialen in plaatvorm

  Het INNOJOIN project geeft inzicht in nieuwe moderne verbindingstechnologieën voor het verbinden van ongelijksoortige materialen in plaatvorm en stelt bedrijven in staat om de geschikte verbindingstechnologie voor hun product te identificeren. Tijdens het project werden ook een aantal representatieve cases uitgewerkt, op basis van de inbreng van de deelnemende bedrijven.

  Startdatum: 01-03-2014
  Einddatum: 30-06-2016
 • LightBEE : Development of Lightweight Battery Carriers for EV Energy Units

  Het doel van het onderzoeksproject "LightBEE" is de ontwikkeling van een reeks nieuwe batterijcomponenten voor de transportindustrie met een hoge toegevoegde waarde, gebruikmakend van innovatieve verbindingstechnologieën. Daarom zal systematische en betrouwbare kennis worden gegenereerd over de toepasbaarheid van veelbelovende nieuwe verbindingsprocessen voor de fabricage van batterijmodules, dragers en subcomponenten. De geoptimaliseerde batterijcomponenten moeten lichter zijn, betere veiligheidseigenschappen hebben en goedkoper en milieuvriendelijker worden geproduceerd.

  Startdatum: 01-05-2020
  Einddatum: 30-11-2022