Onderzoeksprojecten


 • ACODEPT: Advanced Coil Design for Electromagnetic Pulse Technology

  De elektromagnetische pulstechnologie (EMPT) is een relatief nieuwe en aantrekkelijke techniek die gebruikt kan worden voor het vervormen, verbinden, lassen en snijden van metalen. EMPT is gebaseerd op het gebruik van elektromagnetische krachten, en biedt aantrekkelijke mogelijkheden.

  Startdatum: 01-01-2012
  Einddatum: 31-12-2013
 • Elektromagnetisch puls lassen van gelijksoortige en ongelijksoortige materialen - Lasbaarheid en mechanische eigenschappen

  De doelstelling van het project is het genereren van alle noodzakelijke kennis voor het ontwikkelen van een norm voor dit lasproces, zoals informatie over lasbare materialen, materiaalcombinaties en afmetingen, ontwerp van lasverbindingen, aanbevelingen wat betreft de minimum uit te voeren beproevingen, geschikte lasparameters en lasvensters, kwaliteitseisen en aanvaardingscriteria, en dit voor een breed gamma aan materialen.

  Startdatum: 01-12-2019
  Einddatum: 01-12-2021
 • Startdatum: 01-09-2020
  Einddatum: 01-09-2020
 • INNOJOIN: Verbinden van ongelijksoortige materialen in plaatvorm

  Het INNOJOIN project geeft inzicht in nieuwe moderne verbindingstechnologieën voor het verbinden van ongelijksoortige materialen in plaatvorm en stelt bedrijven in staat om de geschikte verbindingstechnologie voor hun product te identificeren. Tijdens het project werden ook een aantal representatieve cases uitgewerkt, op basis van de inbreng van de deelnemende bedrijven.

  Startdatum: 01-03-2014
  Einddatum: 30-06-2016
 • Join'EM: Verbinden van koper en aluminium via elektromagnetische velden

  Het JOIN’EM project geeft een antwoord op de toenemende vraag van bedrijven om ongelijksoortige materialen te verbinden.
  Door het kwalitatief lassen van koper en aluminium via elektromagnetische velden, zal het project zorgen voor een toename van de performantie en efficiëntie, wat voordelen zal opleveren voor het milieu voor de Europese industrie.

  Startdatum: 01-09-2015
  Einddatum: 31-08-2018
 • LightBEE : Development of Lightweight Battery Carriers for EV Energy Units

  Het doel van het onderzoeksproject "LightBEE" is de ontwikkeling van een reeks nieuwe batterijcomponenten voor de transportindustrie met een hoge toegevoegde waarde, gebruikmakend van innovatieve verbindingstechnologieën. Daarom zal systematische en betrouwbare kennis worden gegenereerd over de toepasbaarheid van veelbelovende nieuwe verbindingsprocessen voor de fabricage van batterijmodules, dragers en subcomponenten. De geoptimaliseerde batterijcomponenten moeten lichter zijn, betere veiligheidseigenschappen hebben en goedkoper en milieuvriendelijker worden geproduceerd.

  Startdatum: 01-05-2020
  Einddatum: 30-11-2022
 • MAGPULS : Innovatieve elektromagnetische hoge-snelheids-las- en vervormingstechnieken

  Hoge-snelheidsvervormings- en lastechnieken (ook bekend onder de benamingen magnetisch puls vervormen, opkrimpen en lassen) zijn nieuwe, zeer innovatieve doch vrijwel ongekende technieken. Al deze procédés zijn gebaseerd op hetzelfde werkingsprincipe, namelijk het gebruik van elektromagnetische krachten om werkstukken te vervormen, op te krimpen of te lassen. Door deel te nemen aan het project MAGPULS hebben de bedrijven de elektromagnetische las- en vervormingstechnieken leren kennen in al hun facetten en een technisch en economisch verantwoorde beslissing kunnen nemen over de implementatie ervan in hun productie.

  Startdatum: 01-01-2008
  Einddatum: 31-12-2009
 • METALMORPHOSIS: Elektromagnetisch puls technologie voor hybride metaal-composiet componenten in de automobiel industrie

  De nood aan nieuwe hybride metaal-composiet componenten voor de automobiel industrie brengt grote uitdagingen met zich mee betreffende verbindingen tussen verschillende materiaaltypes. Dit is de drijfveer achter het MetalMorphosis onderzoeksproject, dat 2,5 jaar gelopen heeft aan het Belgisch Instituut voor Lastechniek, in samenwerking met acht Europese partners.

  Startdatum: 01-09-2013
  Einddatum: 28-02-2016
 • PULSCRIMP: Investigations on magnetic pulse crimping of tubular overlap joints with and without filler material

  Elektromagnetisch puls lassen en krimpen zijn innovatieve automatische verbindingstechnieken die gebaseerd zijn op het gebruik van elektromagnetische krachten.

  Startdatum: 01-07-2010
  Einddatum: 30-06-2012
 • SOUDIMMA: Elektromagnetisch puls lassen

  Het onderzoekscentrum van het BIL heeft deze zeer innovatie lastechniek onderzocht en de potentiële voordelen ervan aangetoond voor de industrie. Dit procedé laat immers toe een hele range van materialen te verbinden op een snellere, foutloze en dus een meer kostengunstige manier.

  Startdatum: 01-07-2009
  Einddatum: 30-06-2011