Infotheek

Online bestellen


Documenten EN 1090

Basis voor uw kwaliteitshandboek
EN 1090

BIL Weldingtools

Logo lasser en PQR tool

Tools voor lasparameters

Schuiflat voor de lasser/robotoperator
 

Vakblad LASTECHNIEK

Onafhankelijk vakblad voor
lassen, lijmen en snijden
WAAM, DO, (N)DO + inspectie

Vakblad METALLERIE

Vakinformatie voor de metaalverwerker
 

Poster Lasposities

Poster met lasposities (up to date met de laatste normen)
 

Lexicon Staal

Powered by:

WAAM guideline & posters

WAAMMEC Project results

WAAM Tools

WAAM Welding parameters

WAAM Deposition strategies

WAAM Post-processing

Download poster Download poster Download poster

 

Publicaties


 • Haal een hoger rendement met innovatieve lasprocessen

  Collectief onderzoeksproject rond de innovatieve varianten van het TIG en MIG/MAG-lassen. Het doel is na te gaan in hoeverre deze varianten kunnen bijdragen tot een verhoging van de productiviteit en het rendement en de verlaging van de productiekosten (laskosten). Verder kunnen een aantal van deze lasprocessen leiden tot nieuwe producten uit bijvoorbeeld dunnere plaat, verzinkt staal aan aluminium, enz. Door dit project zullen de deelnemende bedrijven inzicht krijgen in de mogelijkheden van deze nieuwe lasprocessen, zodat ze op een verantwoorde manier kunnen worden ingezet in hun productie.

 • De buigproef: testen van materiaal op buigbaarheid en vastheid

  De buigproef is een simpele en goedkope, kwalitatieve test die kan worden gebruikt om zowel de buigbaarheid als de vastheid van een materiaal te bepalen. Het wordt vaak gebruikt als een kwaliteitscontroletest voor stompe lasverbindingen. Voordeel van de buigproef is dat zowel de buigstaaf als de benodigde apparatuur eenvoudig kunnen zijn. De uitkomst kan als een kwalitatieve controle nuttig zijn om de samenhang in de productie te verzekeren.

 • Innovatief lassen van staal met laser en boog

  In dit artikel wordt de hybride laserlastechniek (meer bepaald het laser-MIG/MAG-lassen) beschreven, met aanduiding van de voor- en nadelen en de belangrijkste toepassingsdomeinen. Daarnaast wordt het recent door het IWT
  gesubsidieerde BIL-VITO-OCAS-CLUSTA Collectief Onderzoeksproject voorgesteld, waarin het hybride laserlassen wordt toegepast op diverse technisch belangrijke staalsoorten.

 • Weerstandlassen van hoogsterkte staalsoorten

  Dit artikel is een korte samenvatting van het collectief onderzoeksproject over weerstandlassen van hoogsterkte staalsoorten en staalsoorten met deklagen, dat door het onderzoekscentrum van het BIL en het De Nayer Instituut werd uitgevoerd in 2004 en 2005. In het project werd de lasbaarheid van verschillende recent ontwikkelde hoogsterkte staalsoorten onderzocht en werd de invloed van deklagen op staalsoorten op de weerstandlasbaarheid nagegaan.

 • Wrijvingslasprocédé voor automatisch lassen pijpleidingen

  De firma Denys nv heeft in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Lastechniek, de universiteit in Gent, Cenaero en dankzij de steun van het Vlaamse Gewest (IWT) een project uitgewerkt met als hoofddoel het ontwikkelen van een nieuw wrijvingslasprocedé, meer bepaald een combinatie van wrijvingslassen met een explosief aangebrachte smeedkracht. Het nieuwe proces heeft de naam “FRIEX” gekregen. Het principe, de belangrijkste voordelen en resultaten van het nieuwe wrijvingslasproces worden beschreven.

 • Innovatief lassen van aluminiumlegeringen

  Le projet ALUWELD I a pris fin au début 2006. Ce projet de recherche collective étalé sur deux ans a été subsidié par l’IWT-Vlaanderen. ALUWELD I avait pour objet l’application de deux procédés de soudage innovateurs sur les alliages d’aluminium : le Friction Stir Welding (friction malaxage) et l’Hybrid Laser Welding (soudage hybride arc/laser). Le projet a réuni une quarantaine d’entreprises et centres de recherche principalement situés en Flandre. On peut dire que de bons résultats ont été enregistrés, durant ces deux années, avec les deux procédés de soudage.

 • De nieuwe generatie 12% CR-stalen: VM12

  Vandaag worden martensitische 9% Cr-stalen gebruikt in thermische centrales met geavanceerde stoomparameters. Het Europees onderzoeksprogramma COST 522 had tot doel nieuwe materialen te ontwikkelen die een hogere stoomtemperatuur (tot 650 °C) toelieten, wat de efficiëntie van de centrale verhoogt en bijgevolg bevorderlijk is voor het milieu. Om aan deze vraag te voldoen heeft Vallourec-Mannesmann een nieuw martensitisch 12% Cr-staal ontwikkeld, genaamd VM12, geproduceerd in tube en pipe, met een beoogde kruipsterkte vergelijkbaar met E911, T/P92 en een betere oxidatieweerstand dan X20CrMoV12-1.

 • Lasnormen (update 04/2006)

  Lastechniek is steeds in ontwikkeling, waardoor het noodzakelijk is om de bestaande normen minstens om de vijf jaar te herzien. Elke vijf jaar gebeurt er een periodieke revisie. Elke Europese lidstaat kan dan opmerkingen geven. De tweede mogelijkheid is een goedkeuring van de norm zonder aanpassingen. Een derde optie is het annuleren van een norm omdat deze niet langer nodig is of omdat de norm niet meer de ‘state-of-the-art’ van de lastechniek weergeeft. In dat geval wordt de norm meestal volledig herbekeken. We geven een overzicht van veelgebruikte normen die recent gewijzigd werden of die in de nabije toekomst gewijzigd zullen worden.

 • Smeedlasprocessen garanderen constante kwaliteit

  Om concurrentieel te blijven is een overstap naar minder dure en arbeidsintensieve lastechnieken meer dan het overwegen waard. Hoewel nog bijkomend onderzoek gewenst is, lenen de smeedlasprocessen zoals het magnetisch booglassen en het wrijvingslassen zich hier uitstekend toe. Deze automatische lastechnieken garanderen een constante kwaliteit en worden ingeschakeld in heel wat bestaande en nieuwe toepassingen

 • Lassymposium 2005 - terugblik

  Op 29 en 30 november 2005 organiseerde het Belgisch Instituut voor Lastechniek samen met het Nederlands Instituut voor Lastechniek voor de tweede keer een groot Nederlandstalig “Lassymposium” in Gent, België. In de marge van het Lassymposium werd de vierde Prof. Soeteprijs uitgereikt. De aanmoedigingsprijs, die om de twee jaar wordt uitgereikt, ging dit jaar naar ir. Roger Creten.

Een vraag, opmerking of suggestie?