Infotheek

Online bestellen


Documenten EN 1090

Basis voor uw kwaliteitshandboek
EN 1090

BIL Weldingtools

Logo lasser en PQR tool

Tools voor lasparameters

Schuiflat voor de lasser/robotoperator
 

Vakblad LASTECHNIEK

Onafhankelijk vakblad voor
lassen, lijmen en snijden
WAAM, DO, (N)DO + inspectie

Vakblad METALLERIE

Vakinformatie voor de metaalverwerker
 

Poster Lasposities

Poster met lasposities (up to date met de laatste normen)
 

Lexicon Staal

Powered by:

WAAM guideline & posters

WAAMMEC Project results

WAAM Tools

WAAM Welding parameters

WAAM Deposition strategies

WAAM Post-processing

Download poster Download poster Download poster

 

Publicaties


 • Hybride laserlassen van staal

  Begin 2006 werd het project HYLAS opgestart. Dit tweejarig collectief onderzoeksproject wordt gesubsidieerd door IWT-Vlaanderen (IWT 50739), en heeft het hybride laserlassen van diverse staalsoorten als onderwerp. De hoge productiviteit van het proces in combinatie met goede laskwaliteit en verhoogde flexibiliteit zijn de voornaamste redenen voor de interesse van Vlaamse bedrijven. Hieronder worden, uit de zeer uitgebreide hoeveelheid genereerde resultaten, een aantal interessante bevindingen meegegeven. Verder wordt de aandacht getrokken op het feit dat het BIL in samenwerking met VITO, CLUSTA en OCAS een voorstel tot vervolgproject op HYLAS (aangeduid als HYLAS II) heeft ingediend bij IWT-Vlaanderen.

 • Infofiches Roestvast Staal (RVS) - Deel 2

  Roestvaste staalsoorten kunnen in een vier- à vijftal grote groepen onderverdeeld worden. De eerste tabel geeft een vergelijking van de Europese, Amerikaanse, Japanse, Zweedse en andere normen. In een tweede tabel komen dan de
  richtanalyses aan bod van enkele veel voorkomende roestvaste staalsoorten binnen de grote groepen.
  In deel 1 van deze infofiches werden vooral de verschillen tussen de groepen uitgeklaard. In dit deel hebben we het over de verschillen binnen de drie voornaamste groepen.

 • Infofiches Roestvast Staal (RVS) - Deel 1

  Deel 1 van de Infofiches Roestvast Staal (RVS) zal de historiek van het ontstaan van de materialen behandelen. Er zal tevens kort worden ingegaan op de vraag: “Waarom is roestvast staal roestvast?” Daarnaast worden de diverse hoofdgroepen besproken.

 • Haal een hoger rendement met innovatieve lasprocessen

  Collectief onderzoeksproject rond de innovatieve varianten van het TIG en MIG/MAG-lassen. Het doel is na te gaan in hoeverre deze varianten kunnen bijdragen tot een verhoging van de productiviteit en het rendement en de verlaging van de productiekosten (laskosten). Verder kunnen een aantal van deze lasprocessen leiden tot nieuwe producten uit bijvoorbeeld dunnere plaat, verzinkt staal aan aluminium, enz. Door dit project zullen de deelnemende bedrijven inzicht krijgen in de mogelijkheden van deze nieuwe lasprocessen, zodat ze op een verantwoorde manier kunnen worden ingezet in hun productie.

 • De buigproef: testen van materiaal op buigbaarheid en vastheid

  De buigproef is een simpele en goedkope, kwalitatieve test die kan worden gebruikt om zowel de buigbaarheid als de vastheid van een materiaal te bepalen. Het wordt vaak gebruikt als een kwaliteitscontroletest voor stompe lasverbindingen. Voordeel van de buigproef is dat zowel de buigstaaf als de benodigde apparatuur eenvoudig kunnen zijn. De uitkomst kan als een kwalitatieve controle nuttig zijn om de samenhang in de productie te verzekeren.

 • Innovatief lassen van staal met laser en boog

  In dit artikel wordt de hybride laserlastechniek (meer bepaald het laser-MIG/MAG-lassen) beschreven, met aanduiding van de voor- en nadelen en de belangrijkste toepassingsdomeinen. Daarnaast wordt het recent door het IWT
  gesubsidieerde BIL-VITO-OCAS-CLUSTA Collectief Onderzoeksproject voorgesteld, waarin het hybride laserlassen wordt toegepast op diverse technisch belangrijke staalsoorten.

 • Weerstandlassen van hoogsterkte staalsoorten

  Dit artikel is een korte samenvatting van het collectief onderzoeksproject over weerstandlassen van hoogsterkte staalsoorten en staalsoorten met deklagen, dat door het onderzoekscentrum van het BIL en het De Nayer Instituut werd uitgevoerd in 2004 en 2005. In het project werd de lasbaarheid van verschillende recent ontwikkelde hoogsterkte staalsoorten onderzocht en werd de invloed van deklagen op staalsoorten op de weerstandlasbaarheid nagegaan.

 • Wrijvingslasprocédé voor automatisch lassen pijpleidingen

  De firma Denys nv heeft in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Lastechniek, de universiteit in Gent, Cenaero en dankzij de steun van het Vlaamse Gewest (IWT) een project uitgewerkt met als hoofddoel het ontwikkelen van een nieuw wrijvingslasprocedé, meer bepaald een combinatie van wrijvingslassen met een explosief aangebrachte smeedkracht. Het nieuwe proces heeft de naam “FRIEX” gekregen. Het principe, de belangrijkste voordelen en resultaten van het nieuwe wrijvingslasproces worden beschreven.

 • Innovatief lassen van aluminiumlegeringen

  Le projet ALUWELD I a pris fin au début 2006. Ce projet de recherche collective étalé sur deux ans a été subsidié par l’IWT-Vlaanderen. ALUWELD I avait pour objet l’application de deux procédés de soudage innovateurs sur les alliages d’aluminium : le Friction Stir Welding (friction malaxage) et l’Hybrid Laser Welding (soudage hybride arc/laser). Le projet a réuni une quarantaine d’entreprises et centres de recherche principalement situés en Flandre. On peut dire que de bons résultats ont été enregistrés, durant ces deux années, avec les deux procédés de soudage.

 • De nieuwe generatie 12% CR-stalen: VM12

  Vandaag worden martensitische 9% Cr-stalen gebruikt in thermische centrales met geavanceerde stoomparameters. Het Europees onderzoeksprogramma COST 522 had tot doel nieuwe materialen te ontwikkelen die een hogere stoomtemperatuur (tot 650 °C) toelieten, wat de efficiëntie van de centrale verhoogt en bijgevolg bevorderlijk is voor het milieu. Om aan deze vraag te voldoen heeft Vallourec-Mannesmann een nieuw martensitisch 12% Cr-staal ontwikkeld, genaamd VM12, geproduceerd in tube en pipe, met een beoogde kruipsterkte vergelijkbaar met E911, T/P92 en een betere oxidatieweerstand dan X20CrMoV12-1.

Een vraag, opmerking of suggestie?