Innovatief lassen van staal met laser en boog

In dit artikel wordt de hybride laserlastechniek (meer bepaald het laser-MIG/MAG-lassen) beschreven, met aanduiding van de voor- en nadelen en de belangrijkste toepassingsdomeinen. Daarnaast wordt het recent door het IWT
gesubsidieerde BIL-VITO-OCAS-CLUSTA Collectief Onderzoeksproject voorgesteld, waarin het hybride laserlassen wordt toegepast op diverse technisch belangrijke staalsoorten.

HET HOE EN WAAROM VAN HYBRIDE LASERLASSEN VAN STAAL

Dit artikel werd gepubliceerd in METALLERIE - Lees het volledige artikel