Infofiches Roestvast Staal (RVS) - Deel 2

Roestvaste staalsoorten kunnen in een vier- à vijftal grote groepen onderverdeeld worden. De eerste tabel geeft een vergelijking van de Europese, Amerikaanse, Japanse, Zweedse en andere normen. In een tweede tabel komen dan de
richtanalyses aan bod van enkele veel voorkomende roestvaste staalsoorten binnen de grote groepen.
In deel 1 van deze infofiches werden vooral de verschillen tussen de groepen uitgeklaard. In dit deel hebben we het over de verschillen binnen de drie voornaamste groepen.

VERSCHILLEN BINNEN DE VOORNAAMSTE RVS-GROEPEN