Infotheek

Online bestellen


Documenten EN 1090

Basis voor uw kwaliteitshandboek
EN 1090

Verbindingsgids

Leidraad bij het interpreteren van normen, procedures en specificaties

NEN bundel 18:2018

Normen
voor het lassen van
metalen

Tools voor lasparameters

Schuiflat voor de lasser/robotoperator
 

Poster Lasposities

Poster met lasposities (up to date met de laatste normen)
 

Vakblad LASTECHNIEK

Onafhankelijk vakblad voor
lassen, lijmen en snijden
 

Vakblad METALLERIE

Vakinformatie voor de metaalverwerker
 

BIL Weldingtools

Logo lasser en PQR tool

Publicaties


 • Verbetering van de vermoeiingssterkte van gelaste constructies in hoogsterkte staal (FATWELD) - Eindverslag

  Het FATWELD project had als doel om technieken te ontwikkelen die de vermoeiingssterkte van gelaste hoogsterkte stalen (vloeigrens van 700 en 960MPa), bij diktes van 5-20mm te verbeteren, voor toepassingen in dynamisch belastte, gelaste componenten, zoals constructie-apparatuur, transportvoertuigen, kranen en dergelijke. High frequency impact peening, weld toe laser dressing en low transformation filler material werden onderzocht. Zowel experimentele als analytische procedures werden gebruikt om de voordelen en limieten van de verschillende methoden te onderzoeken. In het project werden ook enkele componenten beproefd om de industriële toepasbaarheid na te gaan en kostanalyses uit te kunnen voeren. Dit alles resulteerde in praktische richtlijnen en ontwerpadviezen.

 • SEM/EDX

  Elektronenmicroscopisch onderzoek is een belangrijke schakel in het schadeonderzoek

  Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) heeft een jarenlange ervaring in schadeanalyse en corrosieonderzoek. Hierbij wordt onderzoek gevoerd naar de aard en oorzaak van de ontstane schade (breuken, scheuren, lekkages,…). Naast het belangrijke visueel onderzoek en het metallografisch onderzoek, wordt vaak ook een beroep gedaan op de elektronenmicroscoop om het faalmechanisme te achterhalen.

 • Nieuw toestel voor de registratie van lasparameters

  Vandaag de dag stellen we vast dat in tal van sectoren de lat voor de beheersing van de laskwaliteit steeds hoger gelegd wordt. E.e.a. heeft natuurlijk te maken dat men in elke sector een kwaliteitsvol eindproduct wil afleveren. Als er aan het eindproduct gelast wordt, vormt het lassen een factor die onder controle moet gehouden worden. Lassen wordt door ISO 9001 beschouwd als een “speciaal proces” omdat de kwaliteit van een
  las niet alleen door niet destructieve beproeving kan aangetoond worden. In vele gevallen dringt het invoeren van een laskwaliteitssysteem conform ISO 3834 zich op. ISO 3834 stelt dat het registreren en vastleggen van de lasparameters noodzakelijk is om de laskwaliteit onder controle te houden.

 • Retrofit vermoeiingsmachine

  Begin 2016 werd een nieuw besturingssysteem geïnstalleerd op de INSTRON vermoeiingsmachine met een dynamische belastingcapaciteit van 250kN en werd de oude hydraulische groep vervangen. Hiernaast werd ook de opstelling voor beproeving in een klimaatkast bij cryogene temperatuur geoptimaliseerd. Deze investeringen en maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat de efficiëntie, productiviteit en betrouwbaarheid zijn verbeterd.

 • Anodiseren van aluminium en zijn legeringen

  In het tweede deel over oppervlaktebehandelingen van aluminiumlegeringen gaan we nader in op het anodiseren van aluminium en zijn legeringen. We zetten de verschillende toepassingen op een rijtje, bespreken de probleemgevallen en het principe van het hard anodiseren.

 • Replicatechniek, steeds meer toegepast

  De replicatechniek wordt steeds meer bekend en toegepast in de industrie, vanwege zijn niet destructieve aard en relatief grote snelheid van uitvoering. In een eerste artikel wordt besproken wat replicatechniek inhoudt en wordt de techniek vergeleken met het destructieve metallografische onderzoek. Ook worden de diverse stappen uitgelegd, waarin replicaname geschiedt. Dit om vele misverstanden weg te helpen op het praktische vlak. In een tweede artikel worden enkele toepassingen gegeven die het belang aantonen.

 • Vermoeiingslevensduur verbeteren door nabehandeling

  De vermoeiingsweerstand van lasverbindingen kan verbeterd worden door het toepassen van een nabehandeling, zoals TIG-dressing of hameren. Dit artikel beschrijft de resultaten van het project DURIMPROVE, waarin het effect van drie nabehandelingstechnieken op de vermoeiingsweerstand van lasverbindingen in hogesterktestalen werd onderzocht.

 • Vermoeiingslevensduur verbeteren door nabehandeling (project Durimprove)

  De vermoeiingsweerstand van lasverbindingen kan worden verbeterd door het toepassen van een nabehandeling, zoals TIG-dressing of hameren. Dit artikel beschrijft de resultaten van het project DURIMPROVE, waarin het effect van drie nabehandelingstechnieken op de vermoeiingsweerstand van lasverbindingen in hoogsterktestaalsoorten werd onderzocht.

 • Project Durimprove: vermoeiingslevensduur verbeteren door nabehandeling

  Het BIL (Belgisch Instituut voor Lastechniek) heeft in samenwerking met OCAS (onderzoekscentrum van Arcelor Mittal) een collectief onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de vermoeiingsweerstand van lasverbindingen in hogesterktestalen via drie nabehandelingstechnieken. Het gaat om twee hersmelttechnieken (TIG- en plasma-dressing) en een HFMI-behandeling (High Frequency Mechanical Impact). Het project DURIMPROVE werd uitgevoerd met de steun van het IWT (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) en de inbreng van een twintigtal bedrijven.

 • Nieuwe generatie austenitische stalen: DMV 304HCU

  In de loop van de voorbije twee jaar werd bij het B.I.L., met Laborelec als partner, een prenormatief onderzoeksproject uitgevoerd rond DMV 304HCu. Het is de bedoeling om dit materiaal op te nemen in de Europese, geharmoniseerde materiaalnorm EN 10216-5, onder de benaming X10CrNiCuNb18-9-3. DMV 304HCu wordt geproduceerd door Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes en is
  de Europese versie van Super 304H, ontwikkeld door Sumitomo, voor toepassing als (her-)oververhitterbuisjes in (ultra-)superkritische steenkoolcentrales. De introductie van austenitische stalen in de ketel impliceert dat er in de stoomketel lasverbindingen tussen DMV 304HCu en 9% Cr-stalen gerealiseerd zullen worden die een warmtebehandeling na het lassen vereisen. In dit artikel wordt de invloed van deze warmtebehandeling nagegaan op DMV 304HCu.

Een vraag, opmerking of suggestie?