Infotheek

Online bestellen


Documenten EN 1090

Basis voor uw kwaliteitshandboek
EN 1090

BIL Weldingtools

Logo lasser en PQR tool

Tools voor lasparameters

Schuiflat voor de lasser/robotoperator
 

Vakblad LASTECHNIEK

Onafhankelijk vakblad voor
lassen, lijmen en snijden
WAAM, DO, (N)DO + inspectie

Vakblad METALLERIE

Vakinformatie voor de metaalverwerker
 

Poster Lasposities

Poster met lasposities (up to date met de laatste normen)
 

Lexicon Staal

Powered by:

WAAM guideline & posters

WAAMMEC Project results

WAAM Tools

WAAM Welding parameters

WAAM Deposition strategies

WAAM Post-processing

Download poster Download poster Download poster

 

Publicaties


 • Nieuwe generatie innovatieve weerstandlastechnieken

  Recent is een innovatieve weerstandlastechniek op de markt verschenen die een oplossing kan bieden voor de huidige problemen bij de conventionele weerstandlastechnieken en die perspectieven kan openen naar nieuwe toepassingen, die voorheen niet mogelijk waren. Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) overweegt om in samenwerking met het De Nayer Instituut een onderzoek op te starten rond deze nieuwe ontwikkeling, om de potentiële voordelen ervan aan
  te tonen voor de industrie.

 • Innovatieve lastechnieken onder gerobotiseerd en magnetisch

  Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) besteedt meer en meer aandacht aan innovatieve technologieën, zoals het gerobotiseerd lassen en het magnetisch pulslassen. Het BIL profileert zich als kenniscentrum voor deze innovatieve
  marktsegmenten. We gaan nader in op deze twee technieken.

 • Friction Stir Welding van aluminium

  Eind 2006 ging project CASSTIR van start, met als volledige titel "Innovatief verbinden van kritische aluminiumstructuren met de friction stir welding techniek". Dit onderzoek, dat een samenwerking betreft tussen het BIL, CEWAC en de universiteiten van Louvain-La-Neuve (UCL) en Gent, wordt uitgevoerd voor rekening van het Federaal Wetenschapsbeleid, ter uitvoering van het "Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden".
  Hier wordt, naast een beschrijving van de friction stir welding techniek zelf en de projectdoelstellingen, een overzicht gegeven van de belangrijkste realisaties binnen dit project gedurende het eerste projectjaar.

 • Infofiches Roestvast Staal (RVS) - Deel 6

  Deze infofiche vat enkele belangrijke aspecten samen waar rekening mee moet gehouden worden bij de meeste lasprocessen toegepast op rvs: typische kenmerken, lasnaadvoorbereiding, toepassingsdomein van de lasprocessen en zeer
  belangrijk: veiligheid. Aldus vormt deze fiche een basis voor de volgende infofiches over de specifieke procédés en gebruikte toevoegmaterialen.

 • Veelbelovende technieken op aluminium aan staal te verbinden

  Dit overzichtsartikel behandelt enkele veelbelovende technieken om aluminium aan staal te verbinden. Het blijkt immers dat meer en meer evoluties in het brede spectrum van het lasgebeuren toelaten om deze materiaalcombinatie te realiseren. Louter mechanische of adhesieve verbindingsmethoden worden in deze bespreking buiten beschouwing gelaten.

 • Infofiches Roestvast Staal (RVS) - Deel 5

  In deel 3-3 van onze reeks infofiches RVS bespreken we de niet aan corrosie gerelateerde problemen die kunnen gepaard gaan met het lassen van roestvast staal met inbegrip van mogelijke te nemen maatregelen.

 • Ontwikkelingen in onderzoek naar nieuw wrijvingslasprocédé (FRIEX)

  Afgelopen jaar werd de eerder ontwikkelde lasmethode voor het automatisch lassen van pijpleidingen (FRIEX) verder onderzocht. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de firma Denys en verloopt in samenwerking met het Belgisch Instituut
  voor Lastechniek, het Labo Soete van de Universiteit Gent, Cenaero en met steun van het Vlaamse gewest (IWT). Het project heeft tot doel een nieuwe variant van het wrijvingslasproces te ontwikkelen voor het volledig automatisch lassen van pijpleidingen.

 • Infofiches Roestvast Staal (RVS) - Deel 4

  Bij het lassen van roestvast staal kunnen nogal wat problemen optreden tijdens of na het lassen. De verschillende onderwerpen die hierna zullen besproken worden, toegepast op roestvaste stalen, zijn de diverse vormen van plaatselijk versnelde corrosie als gevolg van het lassen, en de scheurvorming en verbrossing die veroorzaakt kunnen worden door het lassen.

 • Hoe gevaarlijk is blootstelling aan elektromagnetische velden?

  Op 30 april 2005 is er een nieuwe Europese richtlijn (EMFrichtlijn 2004/40/EC) verschenen. Deze richtlijn handelt over de minimaal te nemen veiligheids- en gezondheidsvoorschriften met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico’s te wijten aan elektromagnetische velden. De eventuele schadelijkheid van deze magnetische velden wordt al jaren wetenschappelijk onderzocht. Zoals bij elke sociale richtlijn gaat het om minimumvoorschriften en hebben de Europese lidstaten de vrijheid om strengere normen op te leggen. Dit biënnaal (2006-2007) onderzoeksproject is een prenormatief project gesubsidieerd door F.O.D. Economie, kmo, Middenstand en Energie. We bespreken de nieuwe richtlijnen en geven een overzicht van de eerste projectresultaten.

 • Infofiches Roestvast Staal (RVS) - Deel 3

  Onder corrosie verstaan we het ongewenst verdwijnen van materiaal onder invloed van chemische of elektrochemische processen. Rvs is onder bepaalde omstandigheden gevoelig voor corrosie, vandaar dat de –tot op heden nog vaak
  gebruikte– benaming 'roestvrij' staal misleidend is. Toch is de corrosieweerstand van rvs, in soms bijzonder agressieve, oxiderende milieus, zeer groot. Zonder het bestaan van rvs zou er, wegens de hoge kost van evenwaardige alternatieven, praktisch geen chemische industrie zijn! De grote verscheidenheid aan types wijst er echter al op dat de corrosievastheid geen algemene, maar een specifieke eigenschap is. Dat wil zeggen dat de corrosievastheid voor een bepaald type slechts onder bepaalde omstandigheden geldt. Corrosie is overigens een verzamelnaam voor een aantal verschijnselen, die hierna afzonderlijk behandeld worden.

Een vraag, opmerking of suggestie?