Infofiches Roestvast Staal (RVS) - Deel 4

Bij het lassen van roestvast staal kunnen nogal wat problemen optreden tijdens of na het lassen. De verschillende onderwerpen die hierna zullen besproken worden, toegepast op roestvaste stalen, zijn de diverse vormen van plaatselijk versnelde corrosie als gevolg van het lassen, en de scheurvorming en verbrossing die veroorzaakt kunnen worden door het lassen.

LASSEN ALS INITIATOR VAN CORROSIE IN ROESTVAST STAAL: MOGELIJKE PROBLEMEN EN REMEDIERING