Infotheek

Online bestellen


Documenten EN 1090

Basis voor uw kwaliteitshandboek
EN 1090

BIL Weldingtools

Logo lasser en PQR tool

Tools voor lasparameters

Schuiflat voor de lasser/robotoperator
 

Vakblad LASTECHNIEK

Onafhankelijk vakblad voor
lassen, lijmen en snijden
WAAM, DO, (N)DO + inspectie

Vakblad METALLERIE

Vakinformatie voor de metaalverwerker
 

Poster Lasposities

Poster met lasposities (up to date met de laatste normen)
 

Lexicon Staal

Powered by:

WAAM guideline & posters

WAAMMEC Project results

WAAM Tools

WAAM Welding parameters

WAAM Deposition strategies

WAAM Post-processing

Download poster Download poster Download poster

 

Publicaties


 • Zin en onzin van het uitvoeren van zoutneveltesten op verzinkte onderdelen

  Zoutneveltesten zijn courante praktijk voor het beproeven van verzinkte onderdelen. Met behulp van deze testen kan de kwaliteit van de zinklaag op een versnelde manier onderzocht worden. Echter de zoutneveltest heeft
  ook zijn beperking om dergelijke lagen te evalueren. Dit artikel geeft algemene informatie en bundelt de ervaringen van het corrosielabo van het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) bij het testen van verzinkte onderdelen.

 • Microbiologisch beïnvloede corrosie bij RVS-lassen

  Corrosie is een degradatiefenomeen waarbij een metaal aangetast wordt door zijn omgeving. Er zijn vele mogelijke corrosievormen, zoals putcorrosie en spanningscorrosie.

 • Belgisch Instituut voor Lastechniek start nieuwe projecten

  Het Belgisch Instituut voor Lastechniek heeft goedkeuring gekregen voor een aantal nieuwe onderzoeksprojecten, gesteund door het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen in Vlaanderen.
  Zowel Vlaamse als Nederlandse bedrijven hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de gebruikersgroep van deze projecten (Soundweld, Flow Curve, Corona).

 • SEM/EDX

  Elektronenmicroscopisch onderzoek is een belangrijke schakel in het schadeonderzoek

  Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) heeft een jarenlange ervaring in schadeanalyse en corrosieonderzoek. Hierbij wordt onderzoek gevoerd naar de aard en oorzaak van de ontstane schade (breuken, scheuren, lekkages,…). Naast het belangrijke visueel onderzoek en het metallografisch onderzoek, wordt vaak ook een beroep gedaan op de elektronenmicroscoop om het faalmechanisme te achterhalen.

 • Aanloopkleuren bij roestvast staal beïnvloeden corrosieweerstand

  Het lassen van rvs kan leiden tot het ontstaan van aanloopkleuren. Onderzoek toont aan dat aanloopkleuren de corrosieweerstand van het rvs beïnvloeden. Deze aanloopkleuren worden daarom bij voorkeur vermeden of verwijderd.

 • Schadeanalyse en corrosie

  Metalen corroderen, lassen kunnen fouten vertonen. Soms ligt de oorzaak van het falen van een leiding of een stuk uitrusting in een complexe combinatie van verschillende factoren. Multidisciplinaire kennis van deze problemen is noodzakelijk om ze te voorkomen in de toekomst en een gericht advies op te stellen. Voor schadeanalyses en onderzoek beroepen onze experts zich op hun kennis over onder andere corrosiemechanismen, metallurgie, breukmechanismen en lastechniek. In de corrosiegroep van het Belgisch Instituut voor Lastechniek worden verscheidene  kennisintensieve taken uitgevoerd: analyse van schadegevallen, kortdurende en langdurende onderzoeksprojecten en klein- en grootschalige corrosieproeven.

 • Lassen tenietgedaan door corrosie

  Schadegevallen van gelaste constructies gaan vaak samen met corrosie. Hierbij rijst de vraag of de oorzaak de corrosie zelf is, of het concept of uitvoering van de las. Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) doet schadeanalyses van lassen, en richt zich nu ook specifiek op schadeanalyses van corrosie. Dit geeft meer inzicht in de types van corrosie, de oorzaken en aanbevelingen ter preventie. Dit artikel belicht enkele schadegevallen van corrosie die samengaan met lassen. Bovendien worden er aanbevelingen gegeven voor een goed ontwerp en een goede uitvoering van de laswerken.

 • Lassen tenietgedaan door corrosie

  SCHADEGEVALLEN EN AANBEVELINGEN
  Het komt vaak voor dat schadegevallen van gelaste constructies samengaan met corrosie. Hierbij kan de vraag gesteld worden of de oorzaak dan de corrosie is, of is de foutoorzaak te zoeken in het concept of uitvoering van de las. Het Belgisch Instituut voor Lastechniek doet schadeanalyses van lassen, en richt zich nu ook specifiek naar schadeanalyses van corrosie. Dit geeft meer inzicht in de types van corrosie, de oorzaken en aanbevelingen ter preventie. Dit artikel bespreekt enkele schadegevallen van corrosie die samengaan met lassen. Er worden ook aanbevelingen gegeven voor een goed ontwerp en een goede uitvoering van de laswerken.

 • Infofiches Roestvast Staal (RVS) - Deel 5

  In deel 3-3 van onze reeks infofiches RVS bespreken we de niet aan corrosie gerelateerde problemen die kunnen gepaard gaan met het lassen van roestvast staal met inbegrip van mogelijke te nemen maatregelen.

 • Infofiches Roestvast Staal (RVS) - Deel 4

  Bij het lassen van roestvast staal kunnen nogal wat problemen optreden tijdens of na het lassen. De verschillende onderwerpen die hierna zullen besproken worden, toegepast op roestvaste stalen, zijn de diverse vormen van plaatselijk versnelde corrosie als gevolg van het lassen, en de scheurvorming en verbrossing die veroorzaakt kunnen worden door het lassen.

Een vraag, opmerking of suggestie?