Lassen tenietgedaan door corrosie

Schadegevallen van gelaste constructies gaan vaak samen met corrosie. Hierbij rijst de vraag of de oorzaak de corrosie zelf is, of het concept of uitvoering van de las. Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) doet schadeanalyses van lassen, en richt zich nu ook specifiek op schadeanalyses van corrosie. Dit geeft meer inzicht in de types van corrosie, de oorzaken en aanbevelingen ter preventie. Dit artikel belicht enkele schadegevallen van corrosie die samengaan met lassen. Bovendien worden er aanbevelingen gegeven voor een goed ontwerp en een goede uitvoering van de laswerken.

Dit artikel werd gepubliceerd in LASTECHNIEK - Lees het volledige artikel