Infotheek

Online bestellen


Documenten EN 1090

Basis voor uw kwaliteitshandboek
EN 1090

NEN bundel 18:2020

Normen
voor het lassen van
metalen

Normenbundel - Welding

Online raadpleging meest gebruikte lasnormen
Welding Start - Welding Plus

Verbindingsgids

Leidraad bij het interpreteren van normen, procedures en specificaties

BIL Weldingtools

Logo lasser en PQR tool

Tools voor lasparameters

Schuiflat voor de lasser/robotoperator
 

Vakblad LASTECHNIEK

Onafhankelijk vakblad voor
lassen, lijmen en snijden
WAAM, DO, (N)DO + inspectie

Vakblad METALLERIE

Vakinformatie voor de metaalverwerker
 

Poster Lasposities

Poster met lasposities (up to date met de laatste normen)
 

Lexicon Staal

Powered by:

Publicaties


 • Lassen van Staalconstructies onder de norm EN 1090-2

  Op 17 december 2010 werd de EN 1090-1 geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat de norm EN 1090-1 in het Official Journal of the European Union erkend werd als geharmoniseerde norm voor de bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG). Het einde van de coexistentieperiode was op 1 juli 2012 voorzien, wat inhield dat het vanaf die datum verplicht was om te voldoen aan de EN 1090 voor alle op
  de markt gebrachte bouwproducten.

 • Lastechiek - Techniek van de toekomst

  Er is een toekomst voor diegenen die een goede lasopleiding hebben gevolgd.
  We vertellen u waarom.

 • Nieuwe normalisatiestructuur lastechniek

  Binnen het kader van de omvorming van het BIN naar het NBN werd de structuur volledig veranderd. Het BIL is door het NBN aangesteld als sectorale operator voor het lassen en werkte een structuur uit die uitgaat van zeven subcommissies. We verduidelijken deze in het schema dat u hieronder vindt. We merken hierbij nog op dat de inbreng uit verschillende industrietakken uiterst belangrijk is voor de toekomstige ontwikkeling van lasnormen. Lidmaatschap van een of meerdere subcommissies brengt trouwens interessante voordelen met zich mee.

 • Lasnormen (update 04/2006)

  Lastechniek is steeds in ontwikkeling, waardoor het noodzakelijk is om de bestaande normen minstens om de vijf jaar te herzien. Elke vijf jaar gebeurt er een periodieke revisie. Elke Europese lidstaat kan dan opmerkingen geven. De tweede mogelijkheid is een goedkeuring van de norm zonder aanpassingen. Een derde optie is het annuleren van een norm omdat deze niet langer nodig is of omdat de norm niet meer de ‘state-of-the-art’ van de lastechniek weergeeft. In dat geval wordt de norm meestal volledig herbekeken. We geven een overzicht van veelgebruikte normen die recent gewijzigd werden of die in de nabije toekomst gewijzigd zullen worden.

 • Normen en hun impact op de industrie

  De voorbije jaren is de sector drukapparatuur/leidingbouw overstelpt met tal van nieuwe normen. Het voordeel van deze standaardisatie is dat de normenhorizon ingrijpend werd beperkt. Anderzijds legt de sterk regulerende werking van de normering storende beperkingen op. Expertkennis is vereist en bijkomende investeringen inzake personeel en certificatie dringen zich op. De vraag stelt zich of deze nieuwe aanpak ook zal leiden tot kostenbesparing? De toekomst zal uitsluitsel geven!

Een vraag, opmerking of suggestie?