Lassen van Staalconstructies onder de norm EN 1090-2

Op 17 december 2010 werd de EN 1090-1 geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat de norm EN 1090-1 in het Official Journal of the European Union erkend werd als geharmoniseerde norm voor de bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG). Het einde van de coexistentieperiode was op 1 juli 2012 voorzien, wat inhield dat het vanaf die datum verplicht was om te voldoen aan de EN 1090 voor alle op
de markt gebrachte bouwproducten.

Dit artikel werd gepubliceerd in METALLERIE - Lees het volledige artikel