Infotheek

Online bestellen


Documenten EN 1090

Basis voor uw kwaliteitshandboek
EN 1090

Verbindingsgids

Leidraad bij het interpreteren van normen, procedures en specificaties

BIL Weldingtools

Logo lasser en PQR tool

Tools voor lasparameters

Schuiflat voor de lasser/robotoperator
 

Vakblad LASTECHNIEK

Onafhankelijk vakblad voor
lassen, lijmen en snijden
WAAM, DO, (N)DO + inspectie

Vakblad METALLERIE

Vakinformatie voor de metaalverwerker
 

Poster Lasposities

Poster met lasposities (up to date met de laatste normen)
 

WAAM guideline & posters

Lexicon Staal

Powered by:

WAAM Tools

WAAM Welding parameters

WAAM Deposition strategies

WAAM Post-processing

Download poster Download poster Download poster

 

Publicaties


 • Lasnormen (update 04/2006)

  Lastechniek is steeds in ontwikkeling, waardoor het noodzakelijk is om de bestaande normen minstens om de vijf jaar te herzien. Elke vijf jaar gebeurt er een periodieke revisie. Elke Europese lidstaat kan dan opmerkingen geven. De tweede mogelijkheid is een goedkeuring van de norm zonder aanpassingen. Een derde optie is het annuleren van een norm omdat deze niet langer nodig is of omdat de norm niet meer de ‘state-of-the-art’ van de lastechniek weergeeft. In dat geval wordt de norm meestal volledig herbekeken. We geven een overzicht van veelgebruikte normen die recent gewijzigd werden of die in de nabije toekomst gewijzigd zullen worden.

 • Lassymposium 2005 - terugblik

  Op 29 en 30 november 2005 organiseerde het Belgisch Instituut voor Lastechniek samen met het Nederlands Instituut voor Lastechniek voor de tweede keer een groot Nederlandstalig “Lassymposium” in Gent, België. In de marge van het Lassymposium werd de vierde Prof. Soeteprijs uitgereikt. De aanmoedigingsprijs, die om de twee jaar wordt uitgereikt, ging dit jaar naar ir. Roger Creten.

 • Innovatief lassen van aluminiumlegeringen

  Le projet ALUWELD I a pris fin au début 2006. Ce projet de recherche collective étalé sur deux ans a été subsidié par l’IWT-Vlaanderen. ALUWELD I avait pour objet l’application de deux procédés de soudage innovateurs sur les alliages d’aluminium : le Friction Stir Welding (friction malaxage) et l’Hybrid Laser Welding (soudage hybride arc/laser). Le projet a réuni une quarantaine d’entreprises et centres de recherche principalement situés en Flandre. On peut dire que de bons résultats ont été enregistrés, durant ces deux années, avec les deux procédés de soudage.

 • Smeedlasprocessen garanderen constante kwaliteit

  Om concurrentieel te blijven is een overstap naar minder dure en arbeidsintensieve lastechnieken meer dan het overwegen waard. Hoewel nog bijkomend onderzoek gewenst is, lenen de smeedlasprocessen zoals het magnetisch booglassen en het wrijvingslassen zich hier uitstekend toe. Deze automatische lastechnieken garanderen een constante kwaliteit en worden ingeschakeld in heel wat bestaande en nieuwe toepassingen

 • Weerstandlassen van hoogsterkte staalsoorten

  Dit artikel is een korte samenvatting van het collectief onderzoeksproject over weerstandlassen van hoogsterkte staalsoorten en staalsoorten met deklagen, dat door het onderzoekscentrum van het BIL en het De Nayer Instituut werd uitgevoerd in 2004 en 2005. In het project werd de lasbaarheid van verschillende recent ontwikkelde hoogsterkte staalsoorten onderzocht en werd de invloed van deklagen op staalsoorten op de weerstandlasbaarheid nagegaan.

 • Innovatief lassen van lichte metaallegeringen

  Na de staalsoorten vormen de aluminiumlegeringen de belangrijkste legeringsgroep. Het aluminiumverbruik (net als dat van de magnesiumlegeringen) zal in de volgende jaren steeds belangrijker worden, zeker wat betreft automobiel- en transporttoepassingen. Het is duidelijk dat deze trend voornamelijk ingegeven wordt door de lagere densiteit van deze legeringen dan die van staal. Het lassen van vooral Al-legeringen kan de lasser echter voor zware moeilijkheden stellen. Dan kunnen innovatieve lasprocessen, zoals friction stir welding en het hybride laserlassen, een oplossing bieden.

 • Wrijvingslassen, onderzoek naar de inzetbaarheid voor bestaande en nieuwe toepassingen

  In deze bijdrage wordt het principe van het wrijvingslasproces kort belicht en worden de varianten besproken. De veelzijdigheid en bruikbaarheid van dit proces worden onderstreept aan de hand van een aantal praktische toepassingen.

 • Metallurgie en lasmetallurgie

  In deze bijdrage bespreken we de rol van metallurgie, en dit toegepast op het lassen. Daarnaast halen we de algemene basisprincipes van de metallurgie aan. Deze laten toe het metallurgisch gedrag van een basismateriaal te begrijpen (het metaal dat gelast zal worden). Om te besluiten wordt een samenvatting gegeven van een reeks aangehaalde metallurgische begrippen.

 • MIG/MAG-lassen

  In West-Europa bedraagt het aandeel van het neergesmolten lasmetaal met het halfautomatisch MIG/MAG-lassen 74%. Met het halfautomatisch gevulde draadlasssen erbij stijgt dit tot 84% (cijfers 2002). Het principe berust op een continue aanvoer van de afsmeltende draadelektrode. Het succes hangt daar dus in grote mate van af. Vandaar de noodzaak om de belangrijkste onderdelen van de halfautomaat (draadaanvoersysteeem, draadgeleider en laspistool) wat nader te bekijken.

 • Lassen van ongelijksoortige materialen

  In het achtste deel van de reeks rond aluminium gaan we nader in op het lassen van ongelijksoortige materialen. We bespreken de keuze van het lastoevoegmateriaal, geven enkele praktijkvoorbeelden en herhalen enkele voorzorgen en tips voor het TIG- en MIG-lassen.

Een vraag, opmerking of suggestie?