Infotheek

Online bestellen


Documenten EN 1090

Basis voor uw kwaliteitshandboek
EN 1090

NEN bundel 18:2020

Normen
voor het lassen van
metalen

Normenbundel - Welding

Online raadpleging meest gebruikte lasnormen
Welding Start - Welding Plus

Verbindingsgids

Leidraad bij het interpreteren van normen, procedures en specificaties

BIL Weldingtools

Logo lasser en PQR tool

Tools voor lasparameters

Schuiflat voor de lasser/robotoperator
 

Vakblad LASTECHNIEK

Onafhankelijk vakblad voor
lassen, lijmen en snijden
WAAM, DO, (N)DO + inspectie

Vakblad METALLERIE

Vakinformatie voor de metaalverwerker
 

Poster Lasposities

Poster met lasposities (up to date met de laatste normen)
 

Lexicon Staal

Powered by:

Publicaties


 • Nieuwe versie norm EN 1090-2: wat is er veranderd?

  De vorige editie van de norm EN 1090-2 werd in 2008 gepubliceerd. In 2012 besloot de technische commissie op basis van een rondvraag bij de lidstaten om de norm te herzien. Er werd een werkgroep opgezet die zich hierover zou ontfermen, maar pas in januari van dit jaar werd de finale draft van de norm goedgekeurd. Die lange periode geeft aan dat het geen gemakkelijke klus is geweest. Dit artikel heeft als doel om (zonder volledig te zijn) de belangrijkste wijzigingen wat het lassen betreft op een rij te zetten.

 • Nieuwe versie EN 287-1

  Het totstandkomen van de vervanger voor de EN 287-1 heeft tot nu toe heel wat voeten in de aarde gehad. Het was (en is nog steeds) de bedoeling om de huidige Europese norm 'EN 287-1: 2004: Het kwalificeren van lassers – smeltlassen – Deel 1: Staal' in de toekomst te vervangen door een internationaal aanvaarde ISO 9606-1, zodat op Europees en internationaal niveau eenzelfde EN ISO 9606-1 kan gebruikt worden.

 • Scope EN 1090-1, revisie EN 1090-1 en -2

  Heel vaak wordt de vraag gesteld of een bepaald product al dan niet onder de scope van EN 1090-1 valt. Aangezien hierover nog veel onduidelijkheid bestaat blijft dit een actueel punt voor de normen-antenne lastechniek in de besprekingen met CEN/TC135, de technische commissie die de geharmoniseerde norm EN 1090-x beheert.

 • Vernieuwde EN (ISO) lasnormen in België

  Normen zijn geen statisch gegeven. Om ervoor te zorgen dat ze de laatste stand van de techniek volgen, worden ze minstens elke 5 jaar onderworpen aan een review om te bepalen of de norm moet aangepast worden. Indien er aanpassingen nodig zijn, zal vervolgens een nieuwe versie uitgebracht worden.

  Raadpleeg de normen-antenne lastechniek voor een update van de lasgerelateerde EN ISO - normen in België.

 • Europese richtlijn mbt elektromagnetische velden

  Sinds 20-06-2016 is het KB van 20-05-2016 van kracht. Dit KB is de omzetting van de Europese richtlijn 2013/15/EU mbt de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid ivm de blootstelling van werknemers aan de risico's van elektromagnetische velden. De Europese commissie heeft een 3 delige gids uitgewerkt om de werkgevers te ondersteunen, te downloaden via de normen-antenne lastechniek.

 • Moet je een beroep doen op een erkende instantie om lassers te laten kwalificeren?

  De marktevolutie, nl. van constructies waarbij lasbewerkingen noodzakelijk zijn, vereist meer en meer dat lassers gecertificeerd zijn. Die vereisten worden opgelegd door de uitvoeringsnormen en -codes die steeds meer wettelijke verplichtingen (PED, EN 1090 …) of contractuele (EN 15085, EN ISO 3834, ASME …) vormen. De meeste ateliers zijn nog niet gecertificeerd in kwaliteitssystemen, vooral de EN 1090. Wat de klanten eerst eisen, is dat de lassers ten minste gecertificeerd zijn. Die verplichting wordt natuurlijk vooral beschouwd als een administratieve, ja zelfs nutteloze vereiste, aangezien ‘mijn lassers goede lassers zijn, ze lassen al twintig jaar!’ De termen 'kwalificatie' en 'certificatie' bij lassers betekenen een voortdurende objectieve evaluatie van de geschiktheid van lassers om verbindingen te lassen.

 • Overzicht certificerende instanties in België

  Regelmatig krijgt de normen-antenne lastechniek de vraag welke firma's er in België actief zijn om certificaties uit te voeren voor diverse normen. De normen-antenne lastechniek probeert daarom in een overzicht weer te geven welke certificatie-instantie, welke bepaalde normen/richtlijnen kan certificeren in België.

 • Lascoördinator in de kijker

  De lascoördinator is al langer een gekend begrip en een functie die in productiebedrijven zeer belangrijk is. Voor heel wat toepassingen, zoals spoorwegtoepassingen (EN 15085), bouwproducten (EN 1090) en lucht- en ruimtevaart (ISO 24394), wordt er vanuit de normen verwezen naar de lascoördinator. Ook de norm EN ISO 3834 (“ISO 9001 voor het lassen”) verwijst naar het belang van en de gestelde eisen aan de lascoördinator. De lascoördinator moet in alle gevallen voldoende competent zijn en over een gedegen laskennis beschikken. Deze kennis wordt veelal verworven door het volgen van een internationaal erkende en gereglementeerde opleiding.

 • Nieuw toestel voor de registratie van lasparameters

  Vandaag de dag stellen we vast dat in tal van sectoren de lat voor de beheersing van de laskwaliteit steeds hoger gelegd wordt. E.e.a. heeft natuurlijk te maken dat men in elke sector een kwaliteitsvol eindproduct wil afleveren. Als er aan het eindproduct gelast wordt, vormt het lassen een factor die onder controle moet gehouden worden. Lassen wordt door ISO 9001 beschouwd als een “speciaal proces” omdat de kwaliteit van een
  las niet alleen door niet destructieve beproeving kan aangetoond worden. In vele gevallen dringt het invoeren van een laskwaliteitssysteem conform ISO 3834 zich op. ISO 3834 stelt dat het registreren en vastleggen van de lasparameters noodzakelijk is om de laskwaliteit onder controle te houden.

 • Lasserkwalificaties afnemen wordt kinderspel

  De invoering van de norm EN ISO 9606-1 voor het kwalificeren van lassers voor staal, ligt ondertussen al enige tijd achter ons. Alle lidstaten van Europa waren verplicht om deze norm in te voeren voor eind april 2014. Elke lidstaat had echter de vrijheid om parallel met EN ISO 9606-1 de vorige norm voor het kwalificeren van lassers voor staal, EN 287-1, nog voort te laten bestaan tot uiterlijk oktober 2015. In België werd de norm EN ISO 9606-1 al in december 2013 ingevoerd, en werd tegelijk de norm EN 287-1 ingetrokken om duidelijk aan te geven dat lassers het best volgens de nieuwe norm gekwalificeerd werden.

Een vraag, opmerking of suggestie?