Infotheek

Online bestellen


Documenten EN 1090

Basis voor uw kwaliteitshandboek
EN 1090

BIL Weldingtools

Logo lasser en PQR tool

Tools voor lasparameters

Schuiflat voor de lasser/robotoperator
 

Vakblad LASTECHNIEK

Onafhankelijk vakblad voor
lassen, lijmen en snijden
WAAM, DO, (N)DO + inspectie

Vakblad METALLERIE

Vakinformatie voor de metaalverwerker
 

Poster Lasposities

Poster met lasposities (up to date met de laatste normen)
 

Lexicon Staal

Powered by:

WAAM guideline & posters

WAAMMEC Project results

WAAM Tools

WAAM Welding parameters

WAAM Deposition strategies

WAAM Post-processing

Download poster Download poster Download poster

 

Publicaties


 • Wat verandert er met de herziening van EN-ISO 15612?

  In augustus 2018 verscheen de nieuwe versie van de norm EN-ISO 15612: Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen – goedkeuring op basis van een standaard lasmethodebeschrijving. Dit artikel behandelt de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie uit 2004.

 • Vernieuwde EN 1090-2, de belangrijkste wijzigingen

  De aangekondigde herziening van de norm EN 1090-2, de norm die de technische eisen voorschrijft voor de uitvoering van constructief staalwerk, is begin augustus 2018 gepubliceerd. Dit artikel beschrijft de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de versie uit 2011.

 • Nieuwe versie norm EN 1090-2: wat is er veranderd?

  De vorige editie van de norm EN 1090-2 werd in 2008 gepubliceerd. In 2012 besloot de technische commissie op basis van een rondvraag bij de lidstaten om de norm te herzien. Er werd een werkgroep opgezet die zich hierover zou ontfermen, maar pas in januari van dit jaar werd de finale draft van de norm goedgekeurd. Die lange periode geeft aan dat het geen gemakkelijke klus is geweest. Dit artikel heeft als doel om (zonder volledig te zijn) de belangrijkste wijzigingen wat het lassen betreft op een rij te zetten.

 • Nieuwe versie EN 287-1

  Het totstandkomen van de vervanger voor de EN 287-1 heeft tot nu toe heel wat voeten in de aarde gehad. Het was (en is nog steeds) de bedoeling om de huidige Europese norm 'EN 287-1: 2004: Het kwalificeren van lassers – smeltlassen – Deel 1: Staal' in de toekomst te vervangen door een internationaal aanvaarde ISO 9606-1, zodat op Europees en internationaal niveau eenzelfde EN ISO 9606-1 kan gebruikt worden.

 • Scope EN 1090-1, revisie EN 1090-1 en -2

  Heel vaak wordt de vraag gesteld of een bepaald product al dan niet onder de scope van EN 1090-1 valt. Aangezien hierover nog veel onduidelijkheid bestaat blijft dit een actueel punt voor de normen-antenne lastechniek in de besprekingen met CEN/TC135, de technische commissie die de geharmoniseerde norm EN 1090-x beheert.

 • Vernieuwde EN (ISO) lasnormen in België

  Normen zijn geen statisch gegeven. Om ervoor te zorgen dat ze de laatste stand van de techniek volgen, worden ze minstens elke 5 jaar onderworpen aan een review om te bepalen of de norm moet aangepast worden. Indien er aanpassingen nodig zijn, zal vervolgens een nieuwe versie uitgebracht worden.

  Raadpleeg de normen-antenne lastechniek voor een update van de lasgerelateerde EN ISO - normen in België.

 • Europese richtlijn mbt elektromagnetische velden

  Sinds 20-06-2016 is het KB van 20-05-2016 van kracht. Dit KB is de omzetting van de Europese richtlijn 2013/15/EU mbt de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid ivm de blootstelling van werknemers aan de risico's van elektromagnetische velden. De Europese commissie heeft een 3 delige gids uitgewerkt om de werkgevers te ondersteunen, te downloaden via de normen-antenne lastechniek.

 • Moet je een beroep doen op een erkende instantie om lassers te laten kwalificeren?

  De marktevolutie, nl. van constructies waarbij lasbewerkingen noodzakelijk zijn, vereist meer en meer dat lassers gecertificeerd zijn. Die vereisten worden opgelegd door de uitvoeringsnormen en -codes die steeds meer wettelijke verplichtingen (PED, EN 1090 …) of contractuele (EN 15085, EN ISO 3834, ASME …) vormen. De meeste ateliers zijn nog niet gecertificeerd in kwaliteitssystemen, vooral de EN 1090. Wat de klanten eerst eisen, is dat de lassers ten minste gecertificeerd zijn. Die verplichting wordt natuurlijk vooral beschouwd als een administratieve, ja zelfs nutteloze vereiste, aangezien ‘mijn lassers goede lassers zijn, ze lassen al twintig jaar!’ De termen 'kwalificatie' en 'certificatie' bij lassers betekenen een voortdurende objectieve evaluatie van de geschiktheid van lassers om verbindingen te lassen.

 • Overzicht certificerende instanties in België

  Regelmatig krijgt de normen-antenne lastechniek de vraag welke firma's er in België actief zijn om certificaties uit te voeren voor diverse normen. De normen-antenne lastechniek probeert daarom in een overzicht weer te geven welke certificatie-instantie, welke bepaalde normen/richtlijnen kan certificeren in België.

 • Lascoördinator in de kijker

  De lascoördinator is al langer een gekend begrip en een functie die in productiebedrijven zeer belangrijk is. Voor heel wat toepassingen, zoals spoorwegtoepassingen (EN 15085), bouwproducten (EN 1090) en lucht- en ruimtevaart (ISO 24394), wordt er vanuit de normen verwezen naar de lascoördinator. Ook de norm EN ISO 3834 (“ISO 9001 voor het lassen”) verwijst naar het belang van en de gestelde eisen aan de lascoördinator. De lascoördinator moet in alle gevallen voldoende competent zijn en over een gedegen laskennis beschikken. Deze kennis wordt veelal verworven door het volgen van een internationaal erkende en gereglementeerde opleiding.

Een vraag, opmerking of suggestie?