Onderzoek naar geavanceerde lasprocessen

Lassen wordt gebruikt in verschillende industriële sectoren voor het verbinden van een breed gamma van structurele onderdelen.  De voortdurende vraag naar nieuwe, verbeterde eisen voor toepassingen vereist de ontwikkeling van innovatieve lastechnieken. 

De nood aan een verbeterde productiviteit, efficiëntie en de kwaliteit stelt uitdagingen aan de lasindustrie. Materialen worden steeds verder ontwikkeld wat betreft eigenschappen of chemische samenstelling, om een betere integratie van functionaliteiten te bieden. Hierdoor is een betere kennis essentieel over hoe dergelijke materialen kunnen verbonden worden, met optimale efficiëntie en laskwaliteit. Traditionele lasmethoden evolueren, zodat nieuwe mogelijkheden kunnen ontwikkeld worden. Daarnaast ontstaan er nieuwe lastechnieken om te voldoen aan de hogere eisen of voor het ontwikkelen van nieuwe producten.