Multimateriaalverbindingen

Conventionele thermische verbindingstechnieken bereiken snel hun technische grenzen, wanneer multimateriaalverbindingen vereist zijn. Verschillende combinaties van materialen en diktes maken het robuust verbinden alsmaar complexer. Om tegemoet te komen aan de huidige noden op het vlak van het verbinden van ongelijksoortige materialen, heeft het BIL verschillende onderzoeksprojecten opgestart die focussen op dergelijke verbindingen.

Het combineren van klassieke materialen (constructiestaal, aluminium) met andere klassieke (roestvast staal) of zelfs nieuwe materialen (composieten, hogesterktestalen) biedt ontwerpers oplossingen, waar een ontwerp uit één materiaal faalt. Een multimateriaalontwerp benut voor elke deelstructuur een materiaal met optimale materiaaleigenschappen. Het kostenefficiënt realiseren van lichtgewicht constructies in de industrie berust op de beschikbaarheid van geschikte verbindingstechnologieën met hoge procesbetrouwbaarheid voor multimateriaalcombinaties. Daarom
speelt verbindingstechnologie een belangrijke rol in het realiseren van dit soort producten. De systematische ontwikkeling van verbindingsmethoden is noodzakelijk om de metallurgische en thermische incompatibiliteit op te lossen, zoals het geval is voor combinaties als staal-aluminium of metaalvezelversterkte composieten.

Onderzoeksprojecten

Onderstaande projecten kaderen in de jarenlange onderzoeksstrategie van het Onderzoekscentrum van het BIL in het domein van de multimateriaalverbindingen en konden dan ook rekenen op een brede industriële interesse.