Wrijvingspuntlassen van aluminiumlegeringen - Praktisch

Projectbeschrijving

Projecttype

Het onderzoek is een CorNet collectief onderzoeksproject. Dit is een Europese onderzoeksformule, waarbij de onderzoekscentra het onderzoek uitvoert voor een groep van bedrijven, samengebracht rond een bepaald thema.

Deelname

Bedrijven geïnteresseerd in de techniek of het thema kunnen dit onderzoek volgen. Een bedrijf kan op 2 manieren deelnemen aan het onderzoek, namelijk aktief of niet-aktief.

 • Niet-aktieve deelname :
  • Het bedrijf brengt geen eigen toepassingen aan voor onderzoek in het project. Het bedrijf in kwestie kan de projectresultaten opvolgen via ofwel de halfjaarlijkse vergaderingen, of via de voortgangsverslagen en publicaties.
 • Aktieve deelname :
  • Het bedrijf brengt zijn eigen toepassing aan. De haalbaarheid van het gebruik van het voorgestelde proces zal onderzocht worden voor een aantal van deze toepassingen. Hierbij kunnen we echter het collectief karakter van het project niet uit het oog verliezen; de gekozen toepassingen moeten m.a.w. generiek zijn en van belang voor meerdere deelnemers. In de mate van het mogelijke zullen we de toepassingen uitwerken zo dicht mogelijk bij de industriële realiteit, doch in sommige gevallen zullen vereenvoudigingen doorgevoerd moeten worden qua geometrie of afmetingen.

Financiële bijdrage

Voor het uitvoeren van het onderzoek is het nodig dat de deelnemende bedrijven materiaal aanleveren waarmee de experimenten kunnen uitgevoerd worden.

Praktisch

Het project heeft een duur van 2 jaar, waarbij er normaal gezien om de 6 maanden vergaderd wordt met de hele groep. De lasproeven, karakterisatie van de verbindingen, metallografie, enz. worden uitgevoerd door de onderzoekscentra. Tijdens de uitvoering van het onderzoek kunnen de deelnemers het project bijsturen waar nodig, zodat de resultaten beantwoorden aan de industriële realiteit.

 • dr. ir. Koen Faes

  EWE
  contactpersoon
  Team Leader Research | Project Manager
  Telefoonnummer:
  +32 (0)9 292 14 03