Akoestisch emissie meetsysteem

In het kader van het project “SOUNDWELD” heeft het BIL geïnvesteerd in een akoestisch emissie meetsysteem, dat kan gebruikt worden als niet-destructieve techniek voor het bepalen van de laskwaliteit tijdens het lassen. In dit onderzoeksproject wordt deze nieuwe niet-destructieve in-line beproevingstechniek geëvalueerd voor verschillende lasprocessen.

Kwaliteitscontrole via akoestische emissie als een niet-destructieve en vergelijkende testmethode is ontwikkeld gebaseerd op het feit dat elke materiaal natuurlijke trillingen vertoont en dat machines en processen geluiden uitstoten. Tijdens het maken van een lasverbinding ontstaat een akoestische emissie, ten gevolge van de vorming van de las, het ontstaan van defecten of storende invloeden. De vorm waarin akoestische emissie optreedt, is afhankelijk van het lasproces, het materiaal, de temperatuur en de geometrie van het werkstuk. De fundamentele doelstelling van controle via akoestische emissie tijdens het lassen is het verkrijgen van nuttige informatie over de kwaliteit van de verbindingen en de geschiktheid van de gebruikte lasparameters tijdens het lassen. Door gebruik van de correcte apparatuur en instellingen en de bijhorende analyse software kunnen de verschillende bronnen van akoestische emissie onderscheiden worden en kunnen mogelijke lasfouten aangetoond worden.

 

Opstelling van het akoestisch emissie systeem
Opstelling van het akoestisch emissie systeem
Akoestisch emissie meetopstelling voor het wrijvingspuntlassen
Akoestisch emissie meetopstelling voor het wrijvingspuntlassen