Trekproef

Het BIL beschikt over verschillende trekproefmachines met een bereik tot 2500 kN (250 ton). Hierop kunnen verschillende standaard trekproeven worden beproefd bij kamer-, verlaagde- of verhoogde temperatuur volgens de geldende beproevingsnorm. Ook is het mogelijk trekproeven uit te voeren op niet gestandaardiseerde producten en proefopstellingen. 

Om aan te tonen dat een materiaal voldoet aan de vereiste mechanische eigenschappen kan een trekproef worden uitgevoerd. Het proefstuk zal onderworpen worden aan een langzaam, toenemende trekkracht totdat breuk optreedt.

Verschillende beproefde trekproefstukken

Na afloop van de beproeving is het mogelijk dat verschillende mechanische eigenschappen van het materiaal kunnen worden bepaald, zoals:

Trekproeven op basis materiaal

 • Rek na breuk, A (%)
 • Insnoering, Z (%)
 • Treksterkste, Rm (MPa)
 • Rekgrens, Re (MPa)
 • Elasticiteitsmodulus, E (GPa) 

Trekproeven op gelaste verbindingen

 • Treksterkte, Rm (MPa)
 • Breuklocatie
  • Basismateriaal
  • Lasmetaal
  • Warmte Beïnvloede Zone (HAZ)
Toepassingen
 • Materiaal karakterisatie en verificatie
 • Lasprocedure kwalificatie
 • Karakterisatie van de mechanische eigenschappen op verlaagde of verhoogde temperatuur (-196°C tot 1000°C)
Beproevings normen
 • EN ISO 6892-1: Trekproef - Beproevingsmethode bij kamertemperatuur
 • EN ISO 6892-2: Trekproef - Beproevingsmethode bij hoge temperatuur
 • EN ISO 6892-3: Trekproef - Beproevingsmethode bij lage temperatuur
 • EN ISO 5178: Trekproeven in de lengterichting op het lasmetaal van smeltlassen
 • EN ISO 4136: Trekproeven in de dwarsrichting van lasverbindingen
 • EN ISO 10164: Staal met verbeterde vervormingseigenschappen in de Z-richting

Voor andere uitvoeringsnormen (v.b. ASME, AWS, ASTM,...) kan u steeds contact met ons opnemen!

 • ASTM A370
 • ASTM E8
 • ASTM E119
 • ASTM F606
 • ANSI/AWS B4.0
 • ...


 • Tensile test of the heat affected zone using a strain gauge for measuring the strain
 • Tensile test with an extension meter (clip) mounted on the test specimen
 • Trekproef bij verhoogde temperatuur