Metallografie

De technieken van het metallografisch onderzoek worden voornamelijk gebruikt bij de uitvoering van de onderzoeksprojecten en ter ondersteuning van het materiaal-, schade- en corrosieonderzoek.
 

Metallografische doorsnede

Metallografisch onderzoek vervult een belangrijke rol in de dagelijkse onderzoeksactiviteiten van het BIL. Aan de hand van een metallografische doorsnede van het materiaal, wordt meer informatie bekomen over onder andere het scheurverloop of de hardheid van het materiaal. Ook voor corrosie is een metallografische doorsnede een toegevoegde waarde om diepte en vorm van de aantasting te kunnen bepalen.

Het BIL labo is vakkundig uitgerust voor metallografisch onderzoek naar materiaalstructuur en materiaalsamenstelling van diverse materialen (ferro- en non-ferro metalen) en heeft de nodige apparatuur ter beschikking om diepgaand onderzoek uit te voeren op zowel kleine metallografische monsters als op macro's:

Microscopen
 • stereomicroscoop
 • optische microscoop
 • scanning elektronenmicroscoop
 • microscoop met digitale software ‘Olympus Stream’
 • profielmeetmicroscoop
Hardheidsmeters
 • automatische Vickers hardheidsmeter (HV0,1 tot HV10)
 • draagbare Vickers hardheidsmeter (HV10)

 • SEM beeld
 • SEM scheur
 • alu-koper pulslasverbinding
 • friex lasverbinding
 • koper-messing pulslasverbinding
 • lasdoorsnede