Breukmechanica proeven

vermoeiingsproef opstelling

Het beproevingslabo van het BIL is uitgerust om verschillende breukmechanica testen uit te voeren volgens de geldende ASTM-, Britisch Standard- of ISO-normen. Al deze testen hebben als doel om de weerstand tegen scheuruitbreiding of breuktaaiheid van een materiaal te bepalen. De aard van beproeving is afhankelijk van het scheurgedrag van het te beproeven materiaal, zo zal het voor brosse materialen meer aangewezen zijn om een Kic proef uit te voeren terwijl bij meer ductiele materialen het ook mogelijk en zinvol is om een J-integraal proef of CTOD (Crack Tip Opening Displacement) proef uit te voeren.  

Beproevingsnormen

  • EN ISO 12135 - Beproevingsmethode voor de bepaling van de quasistatische breuktaaiheid van basismateriaal (BS 7448-1, ASTM E1820)
  • EN ISO 15653 - Beproevingsmethode voor de bepaling van de quasistatische breuktaaiheid van lasmateriaal (BS 7448-2)
 
Delen
Share