Toepassingen van het microlassen

CEWAC en BIL werken sinds juli 2008 gezamenlijk aan het project ‘Microsoud’, dat meegefinancierd werd door het EFRO fonds en de Waalse regionale overheid. Het project loopt nog tot juni 2013 en omvatte de oprichting van een technologisch platform voor het microlassen en de bijbehorende kwaliteitscontroles. Dit platform, vormgegeven vanuit het CEWAC in Ougrée, is al gedurende twee jaar operationeel en heel wat bedrijven hebben concrete technische ondersteuning gekregen. Bedrijven, in het bijzonder de kmo’s, kunnen via deze weg toegang krijgen tot de vereiste informatie en moderne technologie  m.b.t. microlassen en microcontrole. Zo kan een technischeconomische afweging gemaakt worden tussen de verschillende beschikbare methodes (laserlassen, elektronenbundellassen, wrijvingsroerlassen, weerstandslassen, booglassen etc.) om de meest aangewezen technologie in te zetten bij de creatie van nieuwe producten of voor het aanpassen van bestaande producten. Dit artikel focust op enkele verwezenlijkingen.

Dit artikel werd gepubliceerd in METALLERIE - Lees het volledige artikel