Micro TIG en plasma lassen

Het micro TIG lassen en micro plasma lassen zijn booglasprocessen met een wolframelektrode.

Het plasmalassen heeft een hogere energiedensiteit door een meer geconcentreerde boog. Het lassen gebeurt onder een beschermende gasatmosfeer (argon, helium of een mengsel). De lassen zijn groter dan in het geval van laser- of elektronenbundellassen, hetgeen een minder precieze lasnaadvoorbereiding vereist. Aangepaste lastoestellen laten toe minimale diktes te lassen van ongeveer 0,1 mm.

TIG las van een deksel met kleine dikte (0,1 mm) aan een massief blok