Innovaties friction stir welding

Eind 2006 ging het project CASSTIR van start, met als volledige titel "Innovatief verbinden van kritische aluminiumstructuren met de friction stir welding techniek". Dit onderzoek, een samenwerking tussen het BIL, CEWAC en de universiteiten van Louvain-La-Neuve (UCL) en Gent, wordt uitgevoerd voor rekening van het Federaal Wetenschapsbeleid, ter uitvoering van het "Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden". We geven een samenvatting van de belangrijkste resultaten behaald tot april 2009, alsook van het nog uit te voeren werk tot eind 2009.

Deze publicatie is verschenen in METALLERIE - Lees hier het volledige artikel