(Corrosie)vermoeiingsproef

Vermoeiing treedt op in constructies waar een wisselende spanning optreedt. Dit zal uiteindelijk leiden tot scheurvorming. Onder andere spoorlijnen zijn onderhevig aan vermoeiing. 

vermoeiingsproef opstelling

Bij een Fitness For Service assessment wordt bepaald wanneer een constructie veilig in bedrijf kan gesteld worden of blijven. Aan de hand van breukmechanische proeven kan men de levensduur van een constructie voorspellen en criteria vastleggen waaraan materiaal moet voldoen of een inspectieplan opstellen wanneer zich een scheur in de constructie bevindt. Zo moet materiaal voor spoorwegtoepassingen voldoen aan criteria vermeld in EN 13647.

Ter ondersteuning van assessments, kan het BIL vermoeiingsproeven uitvoeren conform onderstaande normen waarbij de scheurpropagatie (“Fatigue Crack Growth Rate”) al dan niet gevolgd wordt. 

Hierbij kunnen zowel buigproefstaven (SENB) als compact tension (CT) proefstaven beproefd worden.

Als input voor breukmechanische berekeningen is het verder belangrijk dat de materiaaleigenschappen bepaald worden onder bedrijfsomstandigheden of de bedrijfscondities zo getrouw mogelijk benaderen. Op vraag kunnen ook vermoeiingsproeven in een corrosief milieu, zoals zeewater,  worden uitgevoerd.

Beproevingsnormen
  • ISO 1099 – Fatigue testing – Axial force-controlled method (ASTM E466)
  • ASTM E466 - Standard Practice for Conducting Force Controlled Constant Amplitude Axial Fatigue Tests of Metallic Materials
  • DIN 50100 - Load controlled fatigue testing – Execution and evaluation of cyclic tests at constant load amplitudes on metallic specimens and components
  • ISO 12108 – Fatigue testing – Fatigue crack growth method (ASTM E647)
  • ASTM E647 - Standard Test Method for Measurement of Fatigue Crack Growth Rates
  • EN ISO 11782-2  - Corrosion fatigue testing – Crack propagation testing