Metaalcorrosie voor CLP-richtlijn

CLP richtlijn

Door de CLP-Richtlijn (Verordening (EG) Nr. 1272/2008) moeten producten en mengsels ook geklasseerd worden volgens de categorie “Bijtend voor metalen”. Het BIL kan u bijstaan bij het uitvoeren van de proeven om de corrosiviteit van deze producten te bepalen.

Gerelateerde normen

  • Sectie 37.4 in deel III van de UN Recommendations on het Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria.

  • CLP richtlijn
  • Corrosieproef voor CLP-richtlijn
 
Delen
Share