APA test

APA test

Bepalen van weerstand van coatings op aluminium tegen filiforme corrosie.

De APA-test (Aluminium Painters Association) heeft tot doel op korte termijn (144 uur – ter vervanging van een langdurige azijnzuurtest) de gevoeligheid van gelakte aluminiumlegeringen voor filiforme corrosie te bepalen. De test is dus een kwaliteitscontrole op gelakte profielen.