Interkristallijne corrosie

Genormeerde proef volgens ASTM A262 of EN ISO 3651.

Om de weerstand van een materiaal tegen intergranulaire corrosie te bepalen, kunnen volgende proeven uitgevoerd worden:

  • ASTM A262 practice A: chemische etsing met oxaalzuur
  • ASTM A262 practice B (Streicher test): 120u onderdompeling in een FeSO4 en H2SO4 -oplossing
  • ASTM A262 practice C (gelijkaardig aan ISO 3651-1, Huey test): 5 maal 48u onderdompeling in een HNO3 -oplossing
  • ASTM A262 practice E (gelijkaardig aan ISO 3651-2 methode A, Strauss test): minimum 15u onderdompeling in een oplossing met Cu, CuSO4 en 16% H2SO4
  • ASTM A262 practice F: 120u onderdompeling in een oplossing met Cu, CuSO4 en 50% H2SO4