Snijprocedurekwalificatie in het kader van EN 1090

De norm EN 1090-2 (staal structuren en componenten) en EN 1090-3 (aluminium structuren en componenten) schrijft een aantal controles voor om de kwaliteit van eindproducten te garanderen. Eén daarvan is de controle van thermische snijprocessen (bv. laser, autogeen en plasma). Een aantal zaken liggen enerzijds voor de hand, bijvoorbeeld dat de geometrische toleranties in overeenstemming zijn met de eisen in de norm.

Voor EXC 2 en hoger wordt er anderzijds ook eisen gesteld naar de tolerantie op de haaksheid en de ruwheid van de snijkanten. De resultaten van dit onderzoek worden gerapporteerd en kunnen dan gebruikt worden om een zogenaamde snijprocedurekwalificatie (SPK) (Engels: Cutting procedure Specification (CPS)) volgens EN 1090-2 op te stellen. Indien een snijprocedure geschikt moet zijn voor EXC 4, zijn de eisen voor de tolerantie op de haaksheid en de ruwheid strenger dan voor EXC 2 en EXC 3.

Elke machine wordt apart gekwalificeerd. Bij de kwalificatie worden een aantal proefstukken geproduceerd uit zowel een plaat met de minimum dikte als één met de maximum dikte die in productie gesneden worden. Bij voorkeur worden de proefstukken gesneden en aangeleverd in de vorm zoals weergegeven in Figuur 1. De snijparameters worden geregistreerd en opgenomen in de uiteindelijke SPK. Bij het snijden van verschillende materialen (bijvoorbeeld RVS en koolstofstaal) worden deze apart gekwalificeerd.

 

Figuur 1: Vorm van gesneden testplaat

Hardheid op de snijkant

Voor koolstofstaal S≥460 moet mag de hardheid op de snijkant niet hoger bedragen dan 450 Vickers hardheid (HV10). Processen die kunnen leiden tot geharde snijkanten (thermisch snijden, maar ook knippen en ponsen) moeten worden onderworpen aan een onderzoek. De resultaten van de hardheden worden tenslotte gerapporteerd teneinde een SPK kan worden opgemaakt.

Indien de hardheden op de snijkant te hoog liggen, kan geopteerd worden om stukken voor te warmen of na het snijden de snijkant licht te slijpen.

Uitvoering door BIL

Het BIL kan voor u de vereiste beproevingen uitvoeren voor uw snijprocedurekwalificatie in het kader van EN 1090-2 en/of EN 1090-3. Neem gerust contact op voor meer informatie.