Friction Stir Welding van aluminiumlegeringen

Begin 2010 liep het project CASSTIR (volledige titel: 'Innovatief verbinden van kritische aluminiumstructuren met de friction stir welding techniek') ten einde. Dit project werd gesubsidieerd door het Federaal  wetenschapsbeleid, binnen het 'Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden'. Naar aanleiding van het projecteinde werd op 8 juni 2010 een studienamiddag gehouden te Bergen, met aansluitend een bezoek aan Sapa RC Profiles te Ghlin.

Deze publicatie is verschenen in METALLERIE - Lees hier het volledige artikel