Elektronenbundellassen

In het kader van de FEDER (Le Fonds Européen de Développement Régional) projecten, gaan het BIL en CEWAC (Centre d’études wallon de l’assemblage et du contrôle des matériaux) een toestel voor  elektronenbundellassen aankopen. Deze aankoop kadert in het project MICROSOUD, dat als doel heeft een platform op te richten. Dit platform groepeert verschillende microlasprocedés en aangepaste, geavanceerde kwaliteitscontroles en stelt de technologieën van het microlassen ter beschikking van de bedrijven. We bespreken de techniek van het elektronenbundellassen, apparatuur, lasparameters, lasfouten, toepassingen, voordelen en beperkingen. Ook wordt de vergelijking met het laserlassen gemaakt.

Deze publicatie is verschenen in METALLERIE - Lees hier het volledige artikel