WRIST: Innovative Welding Processes for New Rail Infrastructures

Laatst gewijzigd: 
09-07-2018

Het WRIST project zal twee kostenefficiënte verbindingsprocessen voor rails ontwikkelen en demonstreren, die een oplossing zullen bieden aan de degradatiemechanismen in de huidige spoorinfrastructuur. Deze ontwikkeling houdt ook rekening met de huidige trend van de hogere snelheden en belastingen en de nood om de capaciteit te verhogen.

Deze noden zullen aangepakt worden door een verbetering van de geometrische en interne laskwaliteit. Een specifieke focus bij de ontwikkeling van de nieuwe lasprocessen is het bieden van een oplossing voor het verbinden van de premium railstalen, zoals de laag-koolstof carbide-vrije bainitische railstalen, die ontwikkeld werden om te beantwoorden aan de toenemende vraag van hogere snelheden en spoorbelasting. 
 

Doel van het project

Lasprocessen

De ontwikkeling van de twee processen zal ondersteund worden door het gebruik van uitgebreide ervaring met de huidige processen, de onderliggende principes van de verbindingsprocessen, gedetailleerde computermodellen, verificatie door gecontroleerde experimenten en gedetailleerde laskarakterisatie door het gebruik van laboratoriumtesten en grootschalige proeven in industriële of commerciële spoorinfrastructuur.     

Doelstellingen

Het project beoogt een verbetering van de laskwaliteit en betrouwbaarheid, waardoor een langere levensduur voor een reeks spoormaterialen wordt verkregen, resulterend in een kostenvermindering voor het onderhoud van het spoor, waardoor ook meer capaciteit kan vrijgemaakt worden voor het spoorverkeer. Het project is gefocust op de ontwikkeling en toepassing van het aluminothermisch en orbitaal wrijvingslasproces, die de breedte van de warmte beïnvloedde zone aanzienlijk zal verminderen en het verlies van mechanische eigenschappen in de laszone zal minimaliseren. Deze innovaties zullen ook het gebruik van de bainitische railstalen mogelijk maken, die een verhoogde betrouwbaarheid, een langere levensduur van de rails en lassen oplevert, gecombineerd met een vermindering van de onderhoudskosten.

 

WRIST heeft 5 doelstellingen:

  • Ontwikkeling en toepassing van geavanceerde verbindingstechnologieën voor het verbinden van conventionele en bainitische railstalen, met een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid, om te voldoen aan de strengere infrastructurele vereisten, opgelegd door de toegenomen snelheid en spoorbelasting, resulterend in een lagere onderhoudskost en een langere levensduur.
  • Vermindering van onderhoudskosten en levensduurkosten van de rails en lassen, door minder reparatielassen of vervanging van gebroken rails, geassocieerd met een hogere laskwaliteit en een langere levensduur.
  • Toegenomen beschikbaarheid van het spoor; minder onvoorzien onderhoud.
  • Winst voor de reizigers; minder onderbrekingen en een hoger veiligheidsniveau.
  • Gebruik van meer milieuvriendelijke en energie-efficiënte verbindingstechnologieën.

Projectomschrijving

Objectieven & resultaten

Project plan

 

Resultaten

Publicaties en evenementen

Meer informatie