Weerstandlassen van hoogsterkte staalsoorten en staalsoorten met deklagen

Laatst gewijzigd: 
03-01-2018

Voornamelijk onder drijfveer van de automobielindustrie worden steeds sterkere stalen ontwikkeld en steeds meer nieuwe plaatmaterialen bestaande uit verzinkt staal meteen al voorzien van een organische deklaag. De gegevens over de lasbaarheid hiervan zijn echter niet altijd courant beschikbaar of verkrijgbaar. Bovendien verliezen de constructeurs door de snelle ontwikkelingen het overzicht van de materialen.

Doel van het project

Het project had tot doel de kennis rond de lasbaarheid van een aantal nieuwe hoogsterkte staalsoorten en staalsoorten met deklagen te verhogen en op punt te stellen. De gebruikerscommissie van 15 tot 20 bedrijven heeft na een grondige evaluatie samen met de onderzoeksgroep een keuze gemaakt van de te onderzoeken materialen en materiaal-deklaagcombinaties die een relevante afspiegeling is van de actuele behoeften van de industrie.

Per deelnemende projectpartner werd minstens één hoogsterkte staalsoort en één staal-deklaagcombinatie uitvoerig beproefd. Uit de reële lasproeven kwamen de optimale lasparameters naar voren, alsook de instellingen waarbij de langste elektrodestandtijd bereikt wordt.

Tevens werden er snellere en éénduidige beproevingsprocedures op punt gesteld om bijkomende materialen kostprijsgunstig te karakteriseren op lasbaarheid. Naast de optimale lasparameters en lascyclus (vb. toepassen van nagloeibehandeling) waren er eveneens gegevens  over de corrosievastheid na lassen. Ook de wijze waarop Niet-Destructief Onderzoek dient uitgevoerd te worden en de manier waarop deze gegevens geïnterpreteerd en gevalideerd kunnen worden waren concrete resultaten van het onderzoeksproject. Het onderzoeksproject heeft eveneens de bruikbaarheid nagegaan van bestaande software om de standtijd van elektroden sneller te bepalen.