Normen

Ook het lasgebeuren ontsnapt niet aan strenger wordende richtlijnen en geharmoniseerde Europese normen. Met de komst van onder andere de PED (Pressure Equipment Directive) en de CPR (Construction Products Regulation), evolueert men naar een systeemcontrole en komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij de constructeurs.

Eén van de belangrijkste normen is ongetwijfeld die waarin de eisen voor een kwaliteitssysteem worden beschreven (EN ISO 3834 - reeks), de ISO 9000 herschreven voor het lasgebeuren. In deze ISO 3834 - reeks wordt verwezen naar veel andere normen, waarbij de verschillende aspecten van het laswerk aan bod komen, zoals bijvoorbeeld: lasprocedures, kwalificatie van lassers, laspersoneel, ...

Expertise

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) assisteert u

  • als fabrikant bij het implementeren van de normen die kaderen binnen het lasgebeuren
  • als opdrachtgever bij het opstellen van lastenboeken