Normen-antenne lastechniek

Het gegeven “normalisatie” is allesbehalve statisch. Europese en internationale normalisatie is continu in beweging en jaarlijks ondergaan normen belangrijke veranderingen die kunnen leiden tot vragen en implementatieproblemen. Vooral voor KMO’s is de implementatie van normen niet altijd even evident. Meestal beschikken zij niet over de nodige kennis en/of personeel om de toepassing van normen vlot en correct te laten verlopen.

De Normen-antenne lastechniek, opgericht door het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL), heeft als doel deze bedrijven met raad en daad bij te staan, zodat de Belgische industrie zijn concurrentiepositie kan behouden of verbeteren.

Expertise

De normen-antenne lastechniek houdt voor u de vinger aan de pols. Naast het onderhouden van de website, het verzorgen van norm-gerelateerde opleidingen, workshops en studiedagen en het bijwonen van internationale vergaderingen als sectorale operator lastechniek, beantwoordt de Nomen-antenne concrete vragen over lasproblemen van normatieve aard.

Activiteiten van de Normen-antenne Lastechniek:

  • bedrijven helpen normen te interpreteren en concreet toe te passen
  • bedrijfsspecifieke adviesverlening en begeleiding
  • sensibilisering en informeren aan de hand van workshops en studiedagen
  • signalering van nieuw te verschijnen normen

 

Doelgroep

De doelgroep van de Normen-antenne bestaat uit

  • alle bedrijven die door hun bedrijfsspecifieke activiteiten in aanraking komen met lasnormen. Met bedrijven worden niet enkel fabrikanten van lasconstructies bedoeld, maar ook klanten (opdrachtgevers), studiebureaus, enz.
  • leerkrachten uit het secundair technisch- en beroepsonderwijs. Zij staan immers in de positie om de studenten een goede basis van de huidige stand van zaken over normen mee te geven vooraleer ze in het bedrijfsleven terechtkomen.