Lidmaatschappen

Infosteel

Infosteel, actief in België en het G.H. Luxemburg, focust op de promotie van goed gebruik van staal in de bouw. Infosteel deelt zijn kennis en expertise door middel van studiedagen, opleidingen, projectbezoeken, publicaties, netwerkactiviteiten en een helpdesk. Het BIL levert ook hier een actieve bijdrage in het delen van die specifieke kennis.

 

VLOOT

Vlaamse Overkoepelende Organisatie voor Technologieverstrekkers

VLOOT is een vereniging van Technologie- en Innovatieverstrekkers die KMO’s begeleiden bij hun inspanningen voor product- en procesinnovatie. VLOOT is opgericht voor het promoten van de Vlaamse industriële ontwikkeling door, o.a., begeleiding van onderzoeksen innovatie- projecten bij KMO’s, versterken van de onderlinge samenwerking tussen technologieverstrekkers en het vergroten van de bekendheid van de technologieverstrekkers bij bedrijven. Het BIL werkt via een gestructureerde samenwerking met de andere leden van VLOOT mee aan de bevordering van de industriële ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen. Op die manier geeft ook het BIL op het terrein gestalte aan het technologiebeleid van de Vlaamse regering.

 

Wal-Tech

Vereniging van Collectieve Onderzoekscentra die vallen onder het Waals Decreet

Als één der actoren in de duurzame socio-economische ontwikkeling van het Waals Gewest, heeft deze vzw volgende hoofddoelstellingen: de Waalse onderzoekscentra samenbrengen en hen zo beter in de kijker zetten,
de technologische pluspunten van elk van zijn leden promoten en de Waalse bedrijven zo aanzetten tot technologische innovatie, de synergie tussen zijn leden versterken en zo een coherent en waardevol dienstenpakket aanbieden.

 

CEN - ISO

Comité Européen de Normalisation - International Organization for Standardization

Het BIL verdedigt het standpunt van het Belgisch bedrijfsleven op Europees niveau in de commissies voor lastechnische normen en zorgt voor bruikbare informatie en begeleiding van de toepassing van de normen.
Er wordt actief deelgenomen aan de vergaderingen van de commissies TC44/SC10, TC44/SC11 en TC121/SC4.

 

EWF

European Federation for Welding, Joining and Cutting

Het BIL is actief lid van EWF, via de Belgische Vereniging voor Lastechniek (BVL). Door de erkenning van het BVL als Authorized National Body (ANB) in België, zijn de BIL-opleidingen EWCP-1090-2-B (RWC-B)Europees erkend door EWF.

 

IIW

International Institute of Welding


Het BIL is actief lid van het IIW en neemt deel aan de jaarvergaderingen en diverse commissies. Op die manier heeft het BIL aansluiting met internationale technische ontwikkelingen. Via de Belgische Vereniging voor Lastechniek (BVL), die erkend is als Authorized National Body (ANB) in België, zijn de BIL-opleidingen IWE, IWT, IWS, IWI-C en IWI-S Europees erkend door IIW.

 

Innovaders

Innovating & inspiring your industry

10 fantastische, ervaren partners in evenveel sectoren die u inspireren, stimuleren, ondersteunen en bovenal helpen met innovaties en onderzoek, dát is Innovaders. Samen met de andere 9 centra, zal het Het Belgisch Instituut voor Lastechniek meer dan ooit inspireren, stimuleren, ondersteunen en bovenal helpen innoveren.

 

#industriepartnerschap

Een unieke samenwerking en dienstverlening van 17 innovatiepartners

Het partnerschap bundelt de expertise van 17 Vlaamse innovatiepartners (waaronder het BIL) onder leiding van Sirris en Agoria. Met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) bieden ze een geïntegreerde dienstverlening aan om de groei en innovatie van de Vlaamse industrie te stimuleren. Dankzij deze samenwerking kunt u als Vlaams bedrijf beroep doen op een schat aan professionele kennis en jarenlange ervaring om uw technologische innovatie op te drijven in digitalisering, duurzaamheid en industrie 4.0

 

I2FG

International Impulse Forming Group I²FG

International Impulse Forming Group (I²FG) is een samenwerkingsverband tussen onderzoeksgroepen ter bevordering van onderzoek op het gebied van hoge-snelheids vervormingsprocessen en het elektromagnetisch vervormen. Het BIL is actief lid en tevens voorzitter van de subcommissie “Joining”.