Opleiding IRW (robotopleiding)

Lastechnische robotopleiding met internationaal diploma.

Robots zijn al enkele jaren niet meer weg te denken uit de metaalindustrie en ook in tal van andere industrietakken banen ze zich een weg.

Uit gesprekken met de industrie blijkt dat er nood is aan een gedegen opleiding tot 'robotlasser' of personeel met een grondige kennis om een lasrobot succesvol in het bedrijf te implementeren.

In eerste fase wordt enkel de cursus op basisniveau "B" georganiseerd.
Wanneer er voldoende interesse is vanuit de industrie, kan een vervolgcursus ingericht worden voor het uitgebreide niveau "C" (najaar 2021)

 

Doelpubliek van deze opleiding

• Operatoren van industriële lasrobotcellen
• Medewerkers die zelfstandig een lasrobot/cobot wensen te bedienen met de nadruk op lastechnische aspecten
• Medewerkers die instaan voor de lasprogrammatie en hun programmatietijd drastisch wensen te verkorten
• Medewerkers die instaan voor de kwaliteitsborging bij het robotlassen
• Medewerkers die instaan voor de optimalisatie van hun geautomatiseerde lasafdeling
• Bedrijven die overwegen te starten met het (gedeeltelijk) automatiseren van hun laswerk
• Lascoördinatoren die hun kennis en competentie willen vergroten in robotlassen
• Lassers die affiniteit hebben met automatisering en een volgende stap willen nemen in hun loopbaan

 

Inhoud en wie volgt wat ?

Icône PDF BIL_VDAB Robotlasopleiding

 

Toelatingsvoorwaarden

Kandidaat-cursisten die deelnemen aan de examens moeten bij inschrijving volgende attesten, gevalideerd door de werkgever, ter goedkeuring voorleggen aan de Belgische Vereniging voor Lastechniek (BVL)

Niveau B : voldoende kennis of opleiding in de metaalsector

Niveau C : 

Diploma Beroeps Secundair Onderwijs + diploma 7de jaar + praktische ervaring in 2 lasprocessen + 2  jaar lastechnische praktijkervaring

                of

Diploma Beroeps Secundair Onderwijs + praktische ervaring in 2 lasprocessen + 3 jaar lastechnische praktijkervaring

De toelatingsvoorwaarden zijn minimumvoorwaarden: In geval van minder vooropleiding en/of praktische ervaring, zal de cursist waarschijnlijk extra inspanning, inzet en motivatie moeten tonen om het beoogde nieuveau te kunnen behalen.

 

Praktische info