MULTICORR: Galvanische corrosietool

Als twee verschillende materialen verbonden zijn met elkaar, zal het minst edele materiaal versneld aangetast worden in een agressieve omgeving. Dit fenomeen heet galvanische corrosie. Afhankelijk van de gebruikte materiaalcombinatie en het millieu waaraan deze onderhevig zijn, kan galvanische corrosie beperkt of vermeden worden indien de juiste preventiemaatregelen werden ondernomen. De galvanische corrosietool zal specifiek voor een gekozen materiaalcombinatie en millieu, richtlijnen specifieren ter bescherming van beide materiaalsoorten.     

Algemene informatie

  • Galvanische corrosie bedoelt de bijkomende corrosie die ontstaat wanneer twee geleidende materialen (meestal metalen) met elkaar in elektrisch contact staan in een omgeving die corrosie kan veroorzaken. Het minst edele materiaal zal versneld in oplossing gaan. 
  • Sommige combinaties kunnen echter als compatibel beschouwd worden. We verwijzen naar de tool om dit voor uw combinatie op te zoeken.
  • Verschillende methodes zijn beschikbaar om galvanische corrosie te voorkomen. De meest eenvoudige methodes bestaan om een ontwerp met twee verschillende materialen te vermijden. In de opmaak van deze tool gaan we echter uit van een situatie dat de keuze voor deze materialen  gemaakt is, bijvoorbeeld om functionele redenen, en dat een andere materiaalkeuze niet mogelijk is. De beschermingstechnieken zijn opgelijst in volgorde van meeste bescherming naar minste bescherming.
  • Deze galvanische corrosietool is een code van goede praktijk voor preventie van galvanische corrosie bij multimateriaalverbindingen. Het is een samenvatting van beschikbare informatie in diverse normen en publicaties.

Installatie & activatie

Stap 1: Download de galvanische corrosietool (zip-file)

Stap 2: Unzip uw bestand

Stap 3: Open het bestand: BIL_Galvanische corrosietool_v1.0.exe

Bij de eerste opstart van de tool verschijnt er een window "Enter Activition Key". Hierop is een System-ID code weergegeven, uniek voor de computer waarop je de tool wenst te activeren. Kopieer deze code door op de knop "Copy to Clipboard" te drukken. Je hebt deze code nodig voor het aanvragen van een activatie-code in de volgende stap.

Stap 4: Vraag uw Activatie code hier aan. Na validatie ontvangt u een code per mail

Stap 5: Kopieer de ontvangen activatiecode in de textbox "Your Activation Key".

Stap 6: Activeer de corrosie tool.

Stap 7: Klaar! De Galvanische corrosietool is geactiveerd en kan nu gebruikt worden op je computer.