Tevredenheidsenquête WAAM

Samen met de onderzoekspartners SIM/BIL/KULeuven en VIVES participeerde uw organisatie in de gebruikersgroep van het project “3D printen via (standaard) lasrobot: Wire and Arc Additive Manufacturing WAAM”.

We stellen het op prijs mocht u ons, in ons streven naar continue verbetering van onze werking, willen helpen door uw mening/ervaring kenbaar te maken door het invullen van onderstaande tevredenheidsenquête.

Projectaanpak
Planning | Overleg
Algemeen