Nieuwe EN ISO 15612: beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metaal

Al in 2014 is men begonnen met de revisie van de norm EN ISO 15612. De voorlopige ontwerpen die sindsdien zijn opgesteld, ondergingen al tal van wijzigingen. Dit onder andere door de wijzigingen die in de nieuwe norm ISO 15614-1:2017 terug te vinden zijn. Eind mei 2018 werd de finale versie van de norm ISO 15612 goedgekeurd en deze werd in augustus 2018 gepubliceerd.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE 2004-VERSIE

Dit artikel werd gepubliceerd in METALLERIE - Lees het volledige artikel