Kalibratie, validatie en consistentie-beproeving van lasapparatuur

Eind augustus 2019 werd in alle lidstaten van Europa de nieuwe norm voor kalibratie, validatie en consistentiebeproeving van lasapparatuur IEC 60974-14 gepubliceerd. De nieuwe norm vervangt de EN 50504 ‘Validatie van uitrusting voor booglassen’ die sinds 2008 in voege was. Waar de vorige norm een louter Europese norm was, geldt de nieuwe norm internationaal. Ze werd opgemaakt door de internationale elektrotechnische commissie. We vergelijken beide normen en sommen de belangrijkste verschillen op die voor u van tel zijn.

NIEUWE INTERNATIONALE NORM IEC 60974-14 VERVANGT EUROPESE NORM EN 50504

Dit artikel werd gepubliceerd in METALLERIE - Lees het volledige artikel

Dit artikel werd gepubliceerd in LASTECHNIEK - Lees het volledige artikel