Jaarverslag BIL 2014

2014 is voor het BIL een jaar geworden met veel focus voor de bedrijven in de staalconstructie, zoals ook verwacht, aangezien op 1 juli 2014 de Bouwproductenverordening “305/211” van kracht werd. Een groot aantal bedrijven werkzaam in staalconstructie heeft in 2014 contact genomen met het BIL, hetzij voor individuele of collectieve ondersteuning bij de implementatie van de EN1090 norm, voor het volgen van een theoretische lastechnische opleiding, of door in te tekenen op de technische documentatie voor EN1090 die het BIL heeft opgesteld.

  • Maar niet enkel de staalconstructeurs, ook andere bedrijven vinden de weg naar het BIL, zoals ook zichtbaar is in de gestage groei van het aantal leden. Er is duidelijk een vraag vanuit de bedrijven voor de specifieke technische ondersteuning die het BIL kan bieden, in 2014 is er dan ook verder geïnvesteerd in mensen en middelen om aan die vraag te kunnen blijven beantwoorden.
  • Qua opleidingen is 2014 een recordjaar geweest voor het BIL, voornamelijk naar aanleiding van de vele bedrijven die een of meerdere lascoördinatoren hebben opgeleid in de Responsible Welding Coordinator (EN1090) cursus. Deze cursussen zijn ook meer lokaal gegeven: sessies zijn doorgegaan in Kortrijk, Hasselt, Brussel en Charleroi, in samenwerking met VCL, Technocampus en Syntra. Maar ook is de eerste Belgische opleiding Internationaal Lasinspecteur – level C gestart in 2014, op uitdrukkelijke vraag van de BIL lidbedrijven. Deze opleiding is een verdere aanvulling in het opleidingspakket, met focus op kwaliteit, inspectie en keuringen (de toelatingseis voor deze opleiding is niveau IWT of IWE).
  • In 2014 zijn er weer een aantal nieuwe onderzoeksprojecten gestart. Zo is er in het kader van het ‘Research Fund for Coal and Steel’ een nieuw Europees project (OPTIBRI) gestart waar verder gewerkt zal worden aan de mogelijkheden voor het gebruik van nabehandelingstechnieken om de vermoeiingslevensduur van gelast hoge sterkte staal te verbeteren, en dit voor toepassing in bruggenbouw. Ook is er een nieuw project rond het verbinden van verschillende dunne materialen (INNOJOIN), samen met Belgische en Duitse partners. In Wallonie is er sinds 2014 een Technologisch Advies project (AVATAR), wat samen wordt georganiseerd door SIRRIS, CEWAC, BIL en CRIBC. Deze aanpak zorgt voor meer duidelijkheid voor de bedrijven, en stimuleert daarnaast ook zeker de onderlinge samenwerking tussen de onderzoekscentra.
  • In de industriële opdrachten zijn er weer een aantal nieuwe klanten bijgekomen, waarbij zichtbaar is aan de feedback van deze klanten dat ze het flexibele maatwerk van het BIL, soms op zeer korte termijn, uitermate appreciëren.

Ik wens dan ook uitdrukkelijk de klanten, het personeel en het Bestuur van het BIL te bedanken voor het vertrouwen en de inzet.

- Peter Verhaeghe, Voorzitter BIL -