Jaarverslag BIL 2012

2012 is opnieuw een jaar geworden met de nodige veranderingen voor het BIL, voornamelijk wat betreft het personeel: in het begin van het jaar mochten we Bart Verstraeten ‘welkom terug’ heten als Technisch Directeur, tegelijk is ook het team van projectingenieurs uitgebreid. Hiermee werd een goede basis gelegd naar de toekomst.

  • Daarnaast kende 2012 een verhoging van het aantal industriële opdrachten ten opzichte van 2011. Meerdere nieuwe klanten hebben de weg naar het BIL gevonden, wat ons vertrouwen geeft in de toekomst.
  • Gezamenlijk met een aantal vakgroepen van UGent en Centexbel heeft het BIL in 2012 geïnvesteerd in een nieuwe SEM met EDX. Voor het uitvoeren van veel van onze opdrachten en projecten is dit een onmisbaar toestel, bijvoorbeeld om corrosieproducten te kunnen analyseren, breukoppervlakken of verschillende lasfouten te evalueren. Corrosieonderzoek is één van de vakdomeinen waar het BIL verder in wil investeren en zich verder ontwikkelen.
  • Tevens zijn in 2012 een aantal projectaanvragen ingediend, waarvan inmiddels ook al enkele zijn goedgekeurd. De focus ligt vaak op het verbinden van moeilijk te lassen materialen, zoals heterogene metallische verbindingen, of verbindingen van metaal aan composieten. Voor dit laatste thema is een project goedgekeurd in het Europese Kaderprogramma, een primeur voor het BIL, wat uiteraard technisch, maar ook administratief, weer de nodige uitdagingen met zich mee zal brengen. Ook het vervolgproject op SteelFSW werd goedgekeurd, het project dat aan gereedschapsontwikkeling voor het wrijvingsroerlassen van staal werkt.
  • In de zomer van 2012 werd de samenwerkingsovereenkomst met CEWAC in Wallonie hernieuwd en uitgebreid (met Cebedeau, het kenniscentrum voor waterbehandeling en watermanagement). Dit kreeg de naam AWA (Assembly and WAter research association). De focus voor het BIL blijft uiteraard de samenwerking met CEWAC op Waals en Europees niveau, voor onderzoeksaanvragen en industriële opdrachten, waarbij een beroep gedaan kan worden op de complementaire kennis en uitrusting binnen de verbindingsafdeling van CEWAC.
  • De toenemende druk op de bedrijven om personeel met het juiste opleidingsniveau in te kunnen zetten voor lascoördinatietaken is duidelijk zichtbaar in de stijging van het aantal deelnemers voor de verschillende internationaal erkende opleidingen. In 2012 is ons opleidingspakket aangevuld met de nieuwe cursus ‘Responsible Welding Coordinator – Basic’, die gezamenlijk met het VCL wordt georganiseerd.

De investeringen die afgelopen jaren zijn gedaan in uitrusting (machines en laboratoriumfaciliteiten) en personeel moeten het BIL de kans geven om de komende jaren haar activiteiten verder uit te bouwen. Ik wens dan ook uitdrukkelijk de klanten, het personeel en het Bestuur van het BIL te bedanken voor het vertrouwen en de inzet.

- Peter Verhaeghe, Voorzitter BIL -