Jaarverslag BIL 2011

Zoals reeds verwacht en voorspeld in 2010, is 2011 voor het BIL geen eenvoudig jaar geworden, maar toch een jaar waarop de BIL medewerkers met een goed gevoel op mogen terugkijken.

  • Allereerst was er in 2011 de verhuis van de St.-Pietersnieuwstraat naar het Technologiepark in Zwijnaarde. Dit is zeker geen eenvoudige operatie geweest en er zijn heel wat inspanningen verricht om dit in goede banen te leiden. Na een trage opstart kunnen we nu zeggen dat het BIL een grote stap vooruit heeft gezet in het gebouw op het Technologiepark. Het BIL beschikt nu over kantoren waar al haar personeel samen is gehuisvest en over gedeelde vergaderzalen die ook voor studiedagen of gebruikerscommissies gebruikt kunnen worden. Daarnaast is in de beproevingsruimtes geïnvesteerd in nieuwe laboratoriuminfrastructuur, nieuwe beproevingsmachine, maar bv. ook in de juiste opslagkasten voor de grote hoeveelheid chemische producten waarmee wordt gewerkt.
  • Op het gebied van de projecten zijn er in 2011 twee nieuwe projecten gestart ondersteund door DGTRE in Wallonië, een collectief onderzoeksproject en een project in het kader van het programma ‘CWALity’, dat tot doel heeft een prototype uit te bouwen van een bepaald product voor één KMO. De beslissing van IWT om de collectieve onderzoeksprojecten en de technologische adviseerdiensten niet langer te subsidiëren is een beslissing die nog steeds zwaar weegt voor het BIL.
  • Eind 2011 is dan ook één van de langstlevende technologische adviseerdiensten, Lastechniek, tot een einde gekomen. Door ons wordt dit als een negatieve ontwikkeling gezien, de laagdrempelige innovatieondersteuning die hiermee door het BIL aan een groot aantal bedrijven gegeven kon worden is hiermee verdwenen. Het alternatief van de VIS Trajecten kan hiermee zeker niet gelijkgesteld worden, ook vanwege de noodzaak van de financiële participatie van de KMO’s, wat zeker in deze tijden niet evident is.
  • Op het gebied van de industriële opdrachten is 2011 wederom een goed jaar geweest, het aantal opdrachten kwam boven de 400 uit, wat nog altijd een hele prestatie is voor een kleine ploeg. Uiteraard hebben ook onze industriële klanten nadelige gevolgen ondervonden in verband met levertijd van resultaten, en soms bereikbaarheid van onze specialisten. Hierbij willen wij onze klanten nogmaals hartelijk danken voor het begrip dat zij ons getoond hebben in deze overgangsperiode.

2011 is een zeer druk jaar geweest, met naast de verhuis ook de lancering van de nieuwe website, de invoering van de nieuwe huisstijl, de Welding Week en de organisatie van het BIL/NIL Lassymposium. Met dit alles heeft de, gedeeltelijk ook vernieuwde, ploeg van het BIL een goede basis gelegd voor de toekomst van het instituut, om hopelijk haar nieuwe slogan waar te kunnen maken: ‘Joining your future’.

- Peter Verhaeghe, Voorzitter BIL -