IWI-opleidingen tot gediplomeerd lasinspecteur

De afkorting IWI staat voor International Welding Inspector. Het is een door IIW (International Institute of Welding) internationaal erkende opleiding met diploma. De IWI-opleiding is bij velen nog onbekend, maar is een waardevolle vervolgopleiding voor lascoördinatoren IWE, IWT of IWS die een brede kwaliteitscontrolefunctie dienen te vervullen.

Deze publicatie is verschenen in METALLERIE - Lees hier het volledige artikel