Elektromagnetisch pulslassen van koper-staalbuisverbindingen

De stijgende eisen op het vlak van gewicht en functionaliteit in de industrie leiden tot de noodzaak van het verbinden van ongelijksoortige materialen. Tekortkomingen van de traditionele lastechnieken hebben geleid tot de ontwikkeling van innovatieve verbindingstechnieken, zoals de elektromagnetische pulstechnologie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van elektromagnetische velden om op een efficiënte manier ongelijksoortige materiaalcombinaties te verbinden.

TOEPASSINGEN IN DE ELEKTRONICA EN HVAC-SECTOR

Dit artikel werd gepubliceerd in METALLERIE - Lees het volledige artikel