AILEEN: Centres of Vocational Excellence (CoVE) in Aerospace & Defence for Advanced Manufacturing

Laatst gewijzigd: 
10-10-2023
AILEEN: Centres of Vocational Excellence (CoVE) in lucht- en ruimtevaart en defensie voor advanced manufacturing

Het project "Centres of Vocational Excellence in Aerospace & Defence for Advanced Manufacturing" (= lassen - solderen - additive manufacturing - inspectie) richt zich op het tekort aan geschoold personeel in de productie voor de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. Het project zal een transnationaal samenwerkingsecosysteem opzetten van Centres of Vocational Excellence voor geavanceerde fabricage in de lucht- en ruimtevaartsector, voor de ontwikkeling van innovatieve methodologieën en instrumenten om gespecialiseerde sectorale training en de overdracht van kennis en activiteiten op het gebied van beroepsonderwijs en -training (VET) te garanderen.

Het project richt zich op zowel huidige als toekomstige professionals in Advanced Manufacturing, met een focus op EQF-niveaus 4-7. Om de resultaten van het project een boost te geven, zullen de resultaten in heel Europa verspreid worden, terwijl het platform ook openstaat voor VET-aanbieders die geen partner zijn.

Doel van het project

Belangrijkste doelstellingen
 • Het aanpakken van het tekort aan vaardigheden en de mismatch in geavanceerde fabricage voor de lucht- en ruimtevaart- en defensiesectoren, om bij te dragen aan het concurrentievermogen van KMO's en de industrie.
 • Het ontwikkelen en verspreiden van innovatieve methodologieën en hulpmiddelen voor training in de sector (EQF 4-7).
 • Verspreiden van best practices in Vocational Excellence in Advanced Manufacturing voor de lucht- en ruimtevaart- en defensiesectoren met een Europawijd netwerk.
Belangrijkste resultaten
 • Strategisch plan voor Advanced Manufacturing Aerospace Defence CoVEs.
 • Identificatie van bestaande CoVE best practices.
 • Ontwikkeling van methodologieën voor het nomineren en toekennen van CoVEs.
 • Uitvoeren van de nominatie van CoVE's voor geavanceerde fabricage.
 • Creëren van mechanismen voor de overdracht van best practices tussen instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding en instellingen voor hoger onderwijs.
 • Uitvoeren van een workshop voor capaciteitsopbouw voor partners van het consortium in beroepsonderwijs en -opleiding.
 • Verschillende benaderingen voor het geven van opleidingen testen: Leerplaatsen,
 • Toegepast onderzoek en competentie-eenheden.
 • Mobiliteitsprogramma voor personeel tussen partners.

 

Projectomschrijving