Programma opleiding IRW

Lastechnische robotopleiding met erkend internationaal diploma

Lasrobots zijn al enkele jaren niet meer weg te denken uit de metaalindustrie en ook in tal van andere industrietakken banen ze zich meer en meer een weg. Een lacune in het ganse robotiserings- en automatisatiegegeven is een degelijke opleiding tot ‘robotlasser’ of met andere woorden personeel dat een grondige kennis heeft om de implementatie van een lasrobot in een bedrijf succesvol kan maken. Dit blijkt telkens weer eens uit gesprekken met de industrie.

De lasrobotfabrikanten voorzien meestal wel, bij de aankoop van een robot,  een uitgebreide programmatie opleiding (off-line en/of on-line) van de betreffende robot, maar zelden of nooit een lastechnische robotopleiding.

Om in te spelen op deze behoefte hebben de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) en het BIL (Belgisch Instituut voor Lastechniek) de krachten en competenties gebundeld om zulk een lastechnische robotopleiding in te richten, conform de IIW richtlijn (IAB-348r1-17) waar uitgebreid ingegaan wordt op zaken zoals: eigenschappen van het ingezette booglasproces, lasnaadvoorbereiding, lasparameterkeuze en de invloed ervan, lasvolgorde, toleranties, lasnaadaanduiding, lasmallen … .

In deze opleiding wordt dus minder de nadruk gelegd op het programmatorische (omdat er teveel verschillende merken/softwares zijn), alhoewel on-line of off-line programmatie(oefeningen) vanzelfsprekend aan bod komen.

De opleiding is voornamelijk toegespitst op het halfautomaat (MAG) lasproces en staal. Naast de robot wordt ook op een nieuwe trend ingespeeld: de lascobot. Deze wordt gebruikt tijdens de opleiding omdat dit didactisch gezien een aantal voordelen heeft en dit de leercurve sterk kan bevorderen alsook de cursisten inzichten geeft in de voordelen en de beperkingen ervan tov een lasrobot

Er zal voor de lastechnisch didactische/praktische oefeningen gewerkt worden op volgende merken:

  • Lascobot Universal Robots
  • Panasonic Robot full option (manipulator, tactiel voelen, naadvolgsysteem, online-offline, …..)

De VDAB wil daarmee de kaart van Industrie 4.0 trekken en werkzoekenden klaarstomen voor de snel veranderende industrie, het BIL wil met de opleiding inspelen op de noden van de industrie voor goed opgeleid ‘lasrobotpersoneel’.

 

De opleiding omvat 2 niveaus:

  • basisniveau “B” (Basic Level)
  • uitgebreide niveau “C” (Comprehensive Level)

In een eerste fase wordt enkel de cursus op het basisniveau “B” ingericht. Indien voldoende interesse vanuit de industrie kan een vervolgcursus ingericht worden voor het uitgebreide niveau “C”.

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen en voor het basisniveau dient ook een stuk gelast te worden op de robot. Na slagen in het examen zal door het BVL, de Belgische Vereniging voor Lastechniek, een internationaal diploma uitgereikt worden, IRW-B voor het basisniveau (International Diploma in Robot Welding at the Basic Level) en IRW-C voor het uitgebreide niveau (International Diploma in Robot Welding at the Comprehensive Level).

Inhoud

De guideline IAB 348, deelt de cursus op in een aantal modules en er wordt per module een minimum aantal lesuren vooropgesteld:

  Thema Lesuren theorie Lesuren theorie
    Basis niveau "B"

vervolgcursus 
niveau "C"

Module 1 Basisaspecten van gemechaniseerd-, orbitaal-, en robotlassen 8  
Module 2 Kwaliteitsborging bij gemechaniseerd-, orbitaal-, en robotlassen 8  
Module 3R Lasrobotsystemen en hun programmatie 24  
Module 4 Ontwerp en economische aspecten bij het robotlassen   16
Module 5 Hoe ontwerpen van gelaste structuren voor lassen op de robot, alsook lasmallen   24
Module 6 Case studies   16
  Totaal aantal lesuren theorie 40 56