Vakblad Lastechniek

Vakblad LASTECHNIEK is onafhankelijk, toegankelijk, helder en deskundig. Het blad biedt actuele en relevante technische en toepassingsgerichte informatie op het gebied van verbindingstechnieken, materialen, apparatuur, onderzoek, normen en opleidingen. Maar er is ook ruimte voor de mens achter de techniek, economisch nieuws, trends op de arbeidsmarkt en carrièremogelijkheden. Daarmee is LASTECHNIEK verbindend voor alle professionals in de verbindingstechniek. Van uitvoerenden tot opleiders en beslissers.

Tarieven 2024

  • Bedrijven, lid van het BIL: € 120,00
  • Bedrijven, geen lid van het BIL: € 130,00
  • Onderwijsinstellingen: € 100,00

10 nummers, exclusief 6% BTW, inclusief portkosten

Hoe abonneren?

Het abonnement wordt op jaarbasis gefactureerd en wordt na afloop stilzwijgend verlengd. Annulaties dienen schriftelijk te worden bevestigd, rekening houdend met een opzegtermijn van één maand. Prijswijzigingen worden steeds per voorafgaandelijk schrijven aan de abonnees meegedeeld.

Abonneer

Vaktrots

Het lijkt vanzelfsprekend maar toch is lassen 'een kunst'. Daarom maakt het vakblad LASTECHNIEK elke maand tijd voor een interview met de 'lasser van de maand'. Kent u iemand binnen uw bedrijf of in uw omgeving die trots is op zijn/haar vak en eens extra in de kijker kan gezet worden?

Laat het ons weten via lastechniek@bil-ibs.be

 

LASTECHNIEK wordt uitgegeven door My Business Media, in opdracht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek, en in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Lastechniek.
Om een toonaangevend vakblad te maken dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen, onderhoudt de redactie van LASTECHNIEK intensief contact met specialisten uit het bedrijfsleven en het onderwijs. Deze groep van specialisten vormt een zo breed mogelijke afspiegeling van de wereld van de verbindingstechniek. Op die manier kunt u ervan verzekerd zijn dat u met het lezen van dit maandblad op de hoogte blijft van de laatste stand van zaken.